Visie en aanpak

Kennis is voor organisaties het belangrijkste waardecreërende werkkapitaal. Dat werkkapitaal wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de menskracht die in een organisatie kennis inbrengt. Kennis is een factor die steeds belangrijker wordt voor de kwaliteit en concurrentiekracht van organisaties.

Bij Hobéon spelen vijf kernwaarden dé dominante rol:

  • kwaliteit van product of dienst;
  • bewuste klantgerichtheid; 
  • resultaatgerichtheid;
  • ontwikkelingsgerichte advisering;
  • cultuur in de organisatie.

Deze kernwaarden komen in alle facetten van het bedrijf terug.

Wij zijn vanuit de oorsprong een consultancy bedrijf met veel kennis van de markt van het hoger (beroeps) onderwijs en willen dat ook blijven. Het feit dat wij dat willen blijven geeft de wens tot continuïteit en ontwikkeling aan, zowel als onderneming als ten aanzien van product en markt.

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door een integrale benadering, vanuit diverse disciplines, waarbij we over de grenzen van uw sector heen kijken. We houden rekening met relevante trends en actuele ontwikkelingen binnen uw domein en stellen ons op als kritische vriend. We zijn een betrouwbare partner die u inhoudelijk weerwoord biedt, die u duurzame oplossingen aanreikt en die u praktische adviezen geeft die u daadwerkelijk kunt gebruiken en toepassen.