Raad van Advies

De Raad van Advies fungeert als klankbord. De leden adviseren de directie van Hobéon over het te voeren beleid en kijken met een strategische blik naar de omgeving waarin Hobéon opereert.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden: 

De heer A. (Adriaan) den Herder (vz), Manager Under Ground Storage Zuidwending N.V. Nederlandse Gasunie

Mevrouw A.J.C. (Anja) Brouwer-Latjes, Adviseur Kwaliteit, Arbo & Milieu bij Dienst Vastgoed Defensie

De heer M. (Martin) van der Krogt, Zelfstandig adviseur zorg, werk en inkomen 

De heer R.J. (Rob) Stol, Zelfstandig adviseur verandermanagement