Klachten

Een van de kernwaarden van Hobéon is bewust klantgericht zijn. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Bent u ontevreden over onze werkwijze maak daar melding van. Ook kunnen er klachten omtrent certificaathouders van Hobéon zijn. Wij vernemen de klachten graag om daarvan te leren en om herhaling te voorkomen.

U kunt uw klacht schriftelijk (e-mail, brief of fax) naar Hobéon sturen. Bellen kan uiteraard ook, op  070 3066800.

 • korte beschrijving van de klachtenprocedure

  Definitie van klacht

  Een klacht is elke uiting van ontevredenheid van een klant/belanghebbende.

  Melding klacht

  In het geval dat een belanghebbende een klacht telefonisch of mondeling meldt, noteert de desbetreffende medewerker van Hobéon de mogelijke klacht uit naam van de belanghebbende. Daarbij is de volgende informatie noodzakelijk: - de NAW gegevens, telefoonnummer en/of e-mail adres van de betreffende belanghebbende; - de naam van de indiener van de klacht; - de omschrijving van de klacht.

  Registreren klacht

  De kwaliteitscoördinator registreert de klacht in het klachtenregister.

  Intern bespreken klacht

  De kwaliteitscoördinator stelt een lid van de directie van Hobéon op de hoogte van de klacht. Waar nodig bespreken de kwaliteitscoördinator, de klachteigenaar en de directie samen de klacht. Eventuele opmerkingen en vragen worden verzameld die de klachteigenaar meeneemt in het contact met de belanghebbende.

  Informeren klant

  De klachteigenaar informeert de persoon die de klacht heeft ingediend zo veel/vaak als nodig is (telefoon, e-mail, fax). Waar nodig wordt een afspraak gemaakt om de klacht door te spreken. Eventuele aanvullende informatie wordt op het klachtenformulier vastgelegd/bijgevoegd.

  Onderzoeken en afhandelen klacht

  De klachteigenaar beoordeelt de klacht, doet een oorzaakanalyse en stelt de omvang van het probleem vast.
  De klachteigenaar legt het onderzoek en de afhandeling vast op het klachtenformulier en meldt de afhandeling van de klacht aan de kwaliteitscoördinator.
  De klachteigenaar koppelt de afhandeling van de klacht terug aan de belanghebbende binnen de afgesproken termijn (binnen twee werkdagen).

  De volledige klachtenprocedure is op te vragen bij Hobéon.