Markten 

Van oudsher is Hobéon actief in het hoger beroepsonderwijs. In de loop van de jaren hebben we onze diensten uitgebreid, waardoor we ook organisaties uit andere markten kunnen bedienen. Deze markten staan niet los van elkaar. Ze zijn allemaal actief bezig met het ontwikkelen en benutten van kennis om daarmee waarde toe te voegen aan mens en bedrijf. 

Het onderwijs, de overheid, brancheorganisaties en professionals; ze zullen met elkaar samen moeten werken om optimaal te kunnen presteren. Wij ondersteunen klanten om samenwerking in de keten te verbeteren. We gaan op zoek naar goede verbindingen die voor u meerwaarde opleveren. 

Hiernaast hebben we ruime ervaring met het ontwikkelen van kwaliteitszorgsystemen en erkenningsregelingen en met het certificeren van bedrijven, instellingen, opleidingen en personen. We voeren geregeld audits uit bij onderwijsinstellingen, restauratiebedrijven, bibliotheken en we certificeren personen die hebben aangetoond te voldoen aan de geldende normen voor de betreffende beroepsgroep.