Overheid 

Bij een groot deel van de opdrachten die wij uitvoeren, speelt de overheid een belangrijke rol. Lang niet altijd is zij de opdrachtgever, maar de overheid vormt wel een kaderstellend orgaan waarmee rekening gehouden dient te worden.

Provincies en gemeenten zijn gebaat bij goed opgeleide inwoners. Dit zorgt voor minder werkloosheid en heeft een positieve uitwerking op de lokale economie. Een goede samenwerking tussen overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven is hierbij een vereiste. Zelf deze samenwerking opzetten en continueren blijkt niet altijd even makkelijk. Hobéon kan u hierbij helpen door het voeren van ketenregie.

Zo is in de provincie Noord-Brabant veel vraag naar technisch geschoold personeel. Het aanbod van mensen met een technische opleiding is echter beperkt. De tendens is dat steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de techniek. Samenwerking tussen basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, het bedrijfsleven, de provincie, het Platform Bèta Techniek en Hobéon moet ertoe leiden dat meer kinderen al op jonge leeftijd de liefde voor techniek ontdekken en op latere leeftijd kiezen voor een technische opleiding. 

Contact

Als u meer informatie wilt over wat Hobéon voor overheidsinstanties kan betekenen, neemt u dan contact op met Fred de Bruijn of Ruud van der Herberg via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de Hobéon nieuwsbrief.

» Inschrijven

Productsheets overheid