Primair onderwijs 

Het primair onderwijs legt in meerdere opzichten het fundament onder de verdere schoolloopbaan en ontwikkeling van jongeren. Vanuit die optiek heeft Hobéon een uitgebreide ervaring met het realiseren van strategische vernieuwingen in het primair onderwijs. Soms op het niveau van een afzonderlijke school, meestal op regionaal of landelijk niveau.

Zo is Hobéon al sinds de jaren negentig Hobéon betrokken bij tal van initiatieven gericht op de versterking van bèta en techniek in het primair onderwijs. Een vergelijkbaar initiatief van recentere jaren betreft de vergroting van de aandacht voor zorg en welzijn in het basisonderwijs. In alle gevallen opereert Hobéon als ontwikkelaar van de te volgen strategie, als adviseur of als programmamanager.

Contact

Voor meer informatie over de rol die Hobéon kan spelen bij vraagstukken in het primair onderwijs, kunt u contact opnemen met Fred de Bruijn of Marvin Leerdam via (070) 30 66 800.