Middelbaar beroepsonderwijs 

Met het actieplan 'Focus op Vakmanschap 2011-2015' staan de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs voor een grote uitdaging. Met het actieplan beoogt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een verhoging van het rendement en de kwaliteit van het onderwijs. De bedrijfsvoering moet beter, er moet meer geïnnoveerd worden en de profilering en positionering van de onderwijsinstellingen moet scherper.

Bestuurders van mbo-instellingen zien zich gesteld voor een grote en belangrijke opgave. Hobéon kan instellingen goed ondersteunen in dit traject. Het actieplan 'Focus op Vakmanschap 2011-2015' sluit heel nauw aan bij onze adviespraktijk. Hobéon ondersteunt tal van instellingen, zowel op de afzonderlijke thema’s van de beleidsdocumenten als op de overall opgave van goed onderwijs. In dit licht adviseren wij instellingen over hun profilering, positionering en kwaliteit en het creëren van een effectieve en doelmatige setting met de andere spelers in de regio. Wij vertalen intenties naar scherpe doelen, plannen en stappen waar alle partijen zich aan committeren.

Contact

Voor meer informatie over de rol die Hobéon kan spelen bij vraagstukken in het middelbaar beroepsonderwijs, kunt u contact opnemen met Marvin Leerdam of Fred de Bruijn via (070) 30 66 800.