Hoger onderwijs 

Wat betekenen de ontwikkelingen in onze samenleving de komende jaren voor het hoger onderwijs? Hoe kan het hoger onderwijs toekomstgericht opleiden? Deze uitdaging staat centraal in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2025.

De minister benadrukt de groeiende betekenis van nieuwe competenties, de 21st century skills. Ofwel kritisch en creatief leren nadenken, naast vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. De persoonlijke vorming van studenten komt daarmee nog meer centraal te staan. Om dat te realiseren moet niet alleen de inhoud maar ook de organisatie van het onderwijs veranderen. ‘Kantelen’, zegt de minister. Van aanbod naar vraag en van standaardopleidingen naar flexibele leerwegen-op-maat. Tot slot: kleinschaliger onderwijs (dus meer docenten) waarbinnen learning communities kunnen groeien en bloeien.

 • Accreditatie hoger onderwijs

  Om door de overheid erkende diploma's uit te mogen reiken, moeten opleidingen in het hoger onderwijs één keer per zes jaar geaccrediteerd worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een adviesrapport dat is opgesteld door een evaluatiebureau (voorheen VBI). Hobéon is zo'n evaluatiebureau. Wij voeren, op verzoek van een opleiding, een visitatie uit waarbij we met een panel van deskundigen de kwaliteit van de opleiding beoordelen.

  Wilt u meer weten over accreditatie in het hoger onderwijs, gaat u dan naar Certificering van opleidingen.

 • Onderzoeksvisitatie kenniscentrum / lectoraat

  Met de ontwikkeling en groeiende betekenis van onderzoek binnen hogescholen, groeit ook de aandacht voor zowel kwaliteit van als kwaliteitszorg rondom onderzoek. Veel hogescholen hebben lectoraten en/of kenniscentra opgericht om het onderzoek in de hogeschool te positioneren. Deze lectoraten en/of kenniscentra moeten met enige regelmaat extern worden geëvalueerd. Hobéon voert als externe partij, in velerlei vorm, deze zogeheten onderzoeksvisitaties uit.

  Eén van de mogelijkheden is om de onderzoeksevaluatie tegelijk met een opleidingsbeoordeling (accreditatie) bij een aan het betreffende lectoraat of kenniscentrum gerelateerde opleiding uit te voeren. In dit geval spreken we van een gecombineerde audit.

  Zie ook onze themapagina Praktijkgericht onderzoek

 • Uitbreiding of vernieuwing van het opleidingsaanbod

  Wilt u uw onderwijsaanbod uitbreiden of een opleiding vernieuwen? Wij ondersteunen u graag bij de ontwikkeling van (nieuwe) opleidingen. Van onderzoek naar de behoeften van middelbare scholieren tot het samenstellen van het curriculum en van samenwerking met het regionale werkveld tot het opstellen van een marcrodoelmatigheidsdossier.

 • Bijzonder kenmerk Internationalisering

  Opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van internationalisering laten beoordelen en erkennen door middel van het bijzonder kenmerk Internationalisering. Deze beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de 'ECA Frameworks for the Assessment of Quality in Internationalisation' en kan plaatsvinden tegelijk met de reguliere accreditatieaudit. Het is echter ook mogelijk om een aparte audit te organiseren voor de beoordeling van internationalisering. 

  Voor meer informatie over de beoordeling van internationalisering kunt u contact opnemen met Willem van Raaijen of Inge van der Hoorn via (070) 30 66 800.

 • Profilering en positionering

  De Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs sluit direct aan op de vraagstukken die wij tegenkomen in onze adviespraktijk. Hobéon ondersteunt verschillende hogescholen bij het maken en implementeren van strategische keuzes. Wij adviseren instellingen over hun profilering en positionering, waarbij andere onderwijsaanbieders in de regio en het regionale werkveld ook een belangrijke rol spelen.

  Wilt u meer weten over de ondersteuning die Hobéon u kan bieden bij het profileren en positioneren van uw onderwijsinstelling, gaat u dan naar Strategieontwikkeling.

 • Kwaliteitszorg

  Veel hogescholen gaan pas aan de slag met kwaliteitszorg als de periode van accreditatie aanbreekt. Alle documenten worden op orde gemaakt en procedures worden ingericht. Na de accreditatie echter, ebt de aandacht voor kwaliteitszorg vaak weer langzaam weg.

  Hobéon heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en integreren van duurzame kwaliteitszorgsystemen. Op basis van een nulmeting of risico analyse bepalen we de huidige situatie en gaan samen met u aan de slag om de kwaliteitszorg binnen uw organisatie, instituut of opleiding te verbeteren en te integreren in de werkprocessen.

  Wilt u meer weten over de diensten die Hobéon aanbiedt op het gebied van kwaliteitszorg, gaat u dan naar Kwaliteitszorg.

 • Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs

  AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een audit methode voor MVO en duurzame ontwikkeling op opleidingsniveau. Het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs leidt bij voldoende niveau (minimaal drie 'sterren') bovendien tot een Bijzonder Kenmerk Duurzame Ontwikkeling van de NVAO die u mee kunt nemen in de accreditatie.

  Lees meer over het keurmerk en AISHE op de themapagina over Maatschappelijk Verantwoord Organiseren.

 • Juridisch advies over onderwijswetgeving

  Hobéon kan u van dienst zijn bij vragen over wettelijke bepalingen van in het bijzonder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ook zijn wij goed op de hoogte van nieuwe wetgeving, kansen en bedreigingen die dit mogelijk voor uw instelling of opleiding oplevert. Daarnaast bieden wij ook ondersteuning bij het (juridisch) op orde brengen van uw ‘huis’, zodat voldaan wordt aan de geldende onderwijswetgeving (compliance, risicomanagement).

  Wilt u meer weten over de diensten die Hobéon aanbiedt op het gebied van juridische advisering, gaat u dan naar Juridisch advies.


Contact

Voor meer informatie over ondersteuning die wij hogescholen en universiteiten kunnen bieden, neemt u contact op met Willem van Raaijen of Wienke Blomen via (070) 30 66 800.