Brancheorganisaties

In samenwerking met brancheorganisaties stelt Hobéon kwaliteitskaders of erkenningsregelingen op, die ertoe leiden dat de kwaliteit van de bedrijven in die branche aangetoond kan worden.

Bedrijven die niet beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel of de juiste procedures om hun werkzaamheden correct en met kennis en kunde uit te voeren, zorgen ervoor dat de reputatie van bepaalde beroepen daalt. Brancheorganisaties willen hier graag een stokje voor steken. Door de ontwikkeling van een kwaliteitskeurmerk kunnen bedrijven die aangesloten zijn bij de brancheorganisatie, aantonen dat zij over voldoende kennis, ervaring en vaardigheden beschikken om hun werkzaamheden goed uit te voeren. Hierdoor weet een opdrachtgever dat wanneer hij een bedrijf inhuurt dat beschikt over een keurmerk of certificaat, er altijd zorgvuldig en correct wordt gehandeld. Hiermee is een goed resultaat een zekerheid.

Inmiddels hebben wij voor verschillende branches een erkenningsregeling opgesteld (o.a. restauratiearchitecten en monumenten adviesbureaus).

Contact

Wilt u dat Hobéon ook voor uw branche een erkenningsregeling opstelt? Neemt u dan contact op met Wienke Blomen via (070) 30 66 800 of w.blomen@hobeon.nl.

 

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de Hobéon nieuwsbrief.

» Inschrijven

Onze opdrachtgevers