Nieuws

ISO-certificering Hobéon verlengd

Als certificerende instelling voeren wij niet alleen zelf audits uit, ook ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks beoordeeld.

In september 2021 zijn wij tussentijds beoordeeld door certificeringsbureau CIIO. Een auditor van CIIO voerde een dag lang gesprekken met verschillende medewerkers van Hobéon en bestudeerde documentatie over allerhande facetten van onze interne bedrijfsvoering en het kwaliteitsmanagementsysteem. Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van de CIIO Maatstaf 2016.
“Hobéon heeft een volwassen kwaliteitssysteem dat zich continu verbetert”, aldus de auditor van CIIO. Hij gaf ons een compliment voor het zorgvuldig en professioneel inwerken van nieuwe medewerkers. De auditor constateerde geen kanttekeningen. Het onderzoek leidde tot een positief advies voor continuering van het certificaat: ISO-9001:2015. 

Deze tussentijdse beoordeling draagt weer bij aan het verhogen van de kwaliteit van onze  producten en diensten en het vergroten van het kwaliteitsbewustzijn binnen onze organisatie. Daarnaast hebben wij, in aanloop naar de tussentijdse beoordeling, de interne processen scherp onder de loep genomen. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal processen nog efficiënter is ingericht, wat voordelen oplevert voor zowel onze eigen organisatie als voor onze klanten.

Hobéon heeft een volwassen kwaliteitssysteem dat zich continu verbetert”

De interactie tussen de auditor en een aantal van onze jonge nieuwe collega’s leverde ons stof tot nadenken en inspiratie om het nog beter te doen.