Nieuws

In memoriam Ynte van der Meer (†)

Het accreditatiejaar begint met heel droevig nieuws. 
Jongstleden woensdag is Ynte van der Meer ("de man van 2 meter 10'' zoals hij zichzelf altijd aankondigde) op 58-jarige leeftijd overleden.

Wij gedenken Ynte als een ervaren en zeer kundig panelvoorzitter die tijdens visitaties een duidelijke lijn uitzette, maar die ook souplesse en humor hanteerde en op die wijze mooi vorm gaf aan ons uitgangspunt van het ontwikkelingsgericht auditen, altijd rekening houdend met de context waarin de betreffende opleiding verkeerde. Zijn overlijden is een groot verlies voor onze voorzitterspoule.

Wij wensen zijn nabestaanden heel veel kracht om dit grote verlies te dragen.