Prijsopgaaf actortoetsing archeologie

Via dit formulier kunt u een aanvraag doen voor actortoetsing. De informatie biedt Hobéon inzicht in uw specifieke aanvraag en hoe u de aanvraag gaat indienen. Voor de prijsaanbieding is het van belang dat wij weten of u de actorschappen wel of niet in de overgangsregeling aanvraagt en zo ja of u dat via een werkgeversverklaring of via urenspecificaties aantoont.

Stappen voor de aanvraag tot actortoetsing (en registratie):

Stap 1: U stuurt dit ingevulde formulier in.
Stap 2: Hobéon bepaalt op basis van het ingevulde formulier de prijs voor uw specifieke aanvraag en stuurt u de prijsopgaaf per mail. (Als we daarvoor meer informatie van u nodig hebben, nemen we telefonisch of per mail contact met u op.)
Stap 3: U geeft aan of u uw aanvraag om wilt zetten naar een definitieve aanmelding.
Stap 4: Hobéon stuurt u een certificatieovereenkomst. Dit is tevens uw aanmeldformulier.
Stap 5: U retourneert de overeenkomst en levert het te beoordelen dossier aan.
Stap 6: Hobéon toetst en beoordeelt uw dossier binnen 8 weken na (complete) aanlevering en meldt de goedkeuring bij SIKB, die de feitelijke registratie doet.
Stap 7: U controleert of SIKB de juiste gegevens in het register heeft opgenomen.