Aanvragen informatiepakket Niet-destructief onderzoeker

U kunt informatie aanvragen via onderstaand online formulier. Wij sturen u dan de informatie naar het door u opgegeven adres.

N.B. 1. Dit is GEEN aanvraag voor certificatie, maar een verzoek om toezending van een aanvraagformulier voor certificatie als Niet-destructief onderzoeker.
N.B. 2. Dit formulier is niet het formele aanvraagformulier. U verzoekt nu in feite om toezending van het aanmeldingsformulier o.b.v. gegevns die u hieronder invult.
N.B. 3. Aan de certificatie zijn kosten verbonden. De tarieven worden periodiek aangepast; de prijsopgave is gebaseerd op het dan geldende tarief. Het tijdstip van aanvragen is echter bepalend voor het van toepassing zijnde tarief.