Aanvragen informatiepakket Inspectiedeskundigen

U kunt informatie aanvragen via onderstaand online formulier. Wij sturen u dan de informatie naar het door u opgegeven adres.

N.B. 1. Dit is GEEN aanvraag voor certificatie, maar een verzoek om toezending van een aanvraagformulier voor certificatie als Inspectiedeskundigen.
N.B. 2. Dit formulier is niet het formele aanvraagformulier. U verzoekt nu in feite om toezending van het aanvraagformulier o.b.v. gegevens die u hieronder invult.
N.B. 3. Aan de certificatie zijn kosten verbonden. De tarieven worden periodiek aangepast; de prijsopgave is gebaseerd op het dan geldende tarief. De datum waarop wij het aanvraagformulier ontvangen is echter bepalend voor het van toepassing zijnde tarief.