Aanvragen informatiepakket Arbeidsdeskundigen

U kunt informatie aanvragen via onderstaand online formulier. Wij sturen u dan de informatie naar het door u opgegeven adres.

N.B. 1. Dit is GEEN aanvraag voor certificatie, maar een verzoek om toezending van een aanvraagformulier voor certificatie als Arbeidsdeskundige.
N.B. 2. Dit formulier is niet het formele aanvraagformulier. U verzoekt nu in feite om toezending van het aanmeldingsformulier o.b.v. gegevens die u hieronder invult.
N.B. 3. Aan de certificatie zijn kosten verbonden. De tarieven worden periodiek aangepast; de prijsopgave is gebaseerd op het dan geldende tarief. Het tijdstip van aanvragen is echter bepalend voor het van toepassing zijnde tarief.

Informatiepakket Arbeidsdeskundigen