Quickscan Duurzaam Hoger Onderwijs


U kunt de quickscan doen door onderstaand online vragenlijst te doorlopen. De quickscan bevat 20 vragen.
Na het beantwoorden ontvangt u per e-mail een overzicht van uw antwoorden. Tevens ontvangt u telefonisch of per e-mail een eerste feedback op de resultaten.

 

Quick scan duurzame ontwikkeling