actualiteiten

MASTERCLASS | ONLINE

Actualiteiten wetgeving en jurisprudentie voor onderwijswetgeving 

Examencommissies staan in deze tijden voor uitdagingen om toetsing goed te borgen. Daarbij is het ook relevant om kennis te nemen van uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, en andere rechters en instanties zoals het College van de Rechten van de Mens over rechten van studenten met een functiebeperking.

In antwoorden op Kamervragen en in rapporten van de Onderwijsinspectie wordt verdere interpretatie gegeven aan de WHW en bepaalt de ruimte voor instellingen om te handelen.

Voor wie 

Deze masterclass staat open voor betrokkenen verbonden aan onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs die moeten werken met de WHW.

De experts

Prof. mr. Pieter Huisman, senior adviseur bespreekt in een online bijeenkomst van 2 uur de belangrijkste actualiteiten. Er is ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek.

Voor examencommissies schreef hij een beknopt boekje met een overzicht van de belangrijkste uitspraken van het CBHO die relevant zijn rond besluitvorming over bijvoorbeeld vrijstellingen, BSA, en fraude.

Kosten

De investering voor deelname aan de online minimasterclass is € 175,00 per persoon. (excl. BTW).

Data trainingen

2023

Data volgen | Online 15:00-17:00 Inschrijven                      

Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com

InCompany

Deze training kunnen wij ook InCompany organiseren, desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen.