online training

Masterclass | Actualiteiten wetgeving en jurisprudentie voor examencommissies

Examencommissies staan in deze tijden voor uitdagingen om toetsing goed te borgen. Daarbij is het ook relevant om kennis te nemen van uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, en andere rechters en instanties zoals het College van de Rechten van de Mens over rechten van studenten met een functiebeperking. In antwoorden op Kamervragen en in rapporten van de Onderwijsinspectie wordt verdere interpretatie gegeven aan de WHW en bepaalt de ruimte voor instellingen om te handelen.

Inhoud van de training

Prof. mr. Pieter Huisman, senior adviseur, bespreekt in een online bijeenkomst van 2 uur de belangrijkste actualiteiten. Er is ruimte voor vragen en inbreng van eigen casuïstiek.

Voor examencommissies schreef hij een beknopt boekje met een overzicht van de belangrijkste uitspraken van het CBHO die relevant zijn rond besluitvorming over bijvoorbeeld vrijstellingen, BSA, en fraude.

Voor wie

Deze masterclass is met name bedoeld voor examencommissies, maar staat open voor alle betrokkenen verbonden aan onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs die moeten werken met de WHW.

Expert

De masterclass wordt verzorgd door prof. mr. Pieter Huisman, senior adviseur bij Hobéon.

Werkwijze

De online masterclass wordt georganiseerd via Microsoft Office Teams en duurt circa 2 uur. 

Een kwartier van te voren kunnen deelnemers inloggen. In de masterclass vindt kennisoverdracht plaats en worden voorbeelden getoond/gedeeld en overwegingen meegegeven. Op vooraf gecommuniceerde momenten is er ruimte voor inbreng, vragen en discussie op afgebakende onderwerpen.  

De masterclass wordt afgerond met een samenvatting en linken naar relevante informatie om nader te verkennen.

Na afronding van de masterclass wordt deze digitaal geëvalueerd om onze masterclasses te optimaliseren.

Kosten

De investering voor deelname aan deze online masterclass is € 175,00 per persoon. (excl. BTW).

Data trainingen

2022

04 oktober          Inschrijven


Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com

InCompany

Deze training kunnen wij ook InCompany organiseren, desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen.