Registers

Bent u op zoek naar een gecertificeerd persoon? Ga dan direct naar het persoonsregister.

20180111 hobeon 50 br liggend def

Persoonscertificering

 

Persoonscertificering maakt inzichtelijk of een peroon vakbekwaam is voor het kunnen uitvoeren van een bepaald beroep, conform daarvoor geldende en door de branche vastgestelde criteria. Voor onderstaande schema's voeren wij vakbekwaamheidstoetsing uit.

 Bekijk onze diensten