Integraal Inspecteur vastgoed

Integraal Inspecteurs vastgoed

U werkt of wilt werken als integraal vastgoed inspecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dan moet u beschikken over een Hobéon-certificaat. Op die manier toont u aan volgens de laatste inzichten en BOEI-methodieken te werken. 

Omschrijving

Het certificaat integraal inspecteur vastgoed is in het najaar van 2012 ontwikkeld op initiatief van het RVB en in samenspraak met een groot aantal deskundigen uit het werkveld. Dit om de kwaliteit van de inspecteurs te garanderen. Inmiddels besteden ook andere partijen, zoals banken, lagere overheden en andere gebouwbeheerders, steeds vaker hun inspectieopdrachten uit aan gecertificeerde inspecteurs.

RVB en BOEI

Het RVB streeft naar een hoge kwaliteit van de inspectierapporten en werkt daarom alleen met Hobéon-gecertificeerde inspecteurs. U werkt integraal, wat betekent dat u inspecteert op het snijvlak van brandveiligheid, onderhoud, energie & duurzaamheid en regelgeving (conform BOEI). En u kunt deze werkwijze aantonen en verantwoorden in uw inspectierapporten. Daarnaast heeft u aandacht voor relevante zaken op uw eigen discipline, zoals bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en/of transport. En u besteedt aandacht aan (veiligheids-)risico’s die voor de andere disciplines relevant zijn. Met het Hobéon-certificaat laat u zien dat u over deze kennis en vaardigheden beschikt.

Actueel

Persbericht 31.08.2020
Landelijke afstemming over certificatie en registratie van vastgoedinspecteurs  

Meer informatie

Secretariaat Hobéon SKO 
T:  (070) 306 68 50
E: SIIV@hobeon.com

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? 
Doet u dat dan bij voorkeur via SIIV@hobeon.com