Inspectiedeskundigen

Inspectiedeskundigen

De petrochemische industrie, energietechniek, de staalbouw en de offshore maken gebruik van complexe constructies en insluitsystemen, al dan niet onder druk. Gedegen inspectie daarvan kan van levensbelang zijn. U heeft de opleiding tot inspectiedeskundige gevolgd en wilt zich nu laten certificeren. Dat kan bij Hobéon. 

Omschrijving

U werkt of wilt werken als inspectiedeskundige. Veel bedrijven vragen dan om een certificaat van Hobéon SKO. Hobéon SKO certificeert volgens het certificatiesysteem SKK op de niveaus 2 (mbo-niveau, inspecteur) en 3 (hbo- en universitair niveau, senior inspecteur). Tijdens het certificeringstraject bij Hobéon toont u aan dat u invulling geeft aan de competenties die u tijdens de opleiding opdeed. Ook laat u zien dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Tijdens het traject voor initiële certificatie maakt u een rapportage van een inspectie-opdracht waarbij u als inspecteur betrokken bent. Aan de hand daarvan en van een criteriumgericht interview beoordeelt de toetsingscommissie uw houding, kennis en vaardigheden. Het certificaat is vijf jaar geldig. Na vierenhalf jaar ontvangt u een kennisgeving voor hercertificatie.

Certificatie-eisen

Certificatie-eisen en -procedures zijn vastgelegd in de volgende handleidingen: 

Aanmeldprocedure

De aanmeldprocedures voor initiële certificatie, hercertificatie en re-certificatie staan overzichtelijk beschreven in de betreffende handleiding, die u hierboven kunt downloaden.

Downloads 

Opleidingsinstellingen

Institute for Engineering & Design: For professionals

T. 088 - 481 8888
E. IEDforprofessionals@hu.nl
I. www.ied4p.nl

Opleidingen
Inspectiedeskundige niveau 2 (I&K-2)
Inspectiedeskundige niveau 3 (I&K-3)

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum van ontvangst van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. Als binnen een termijn van 12 maanden door de kandidaat wederom een aanmelding voor hetzelfde product (initieel, hercertificatie of re-certificatie) wordt ingediend, zullen de kosten niet opnieuw in rekening worden gebracht.

Tarieven per 1 januari 2022

Initiële certificatie 
Onderzoek initiële certificering incl. beoordeling werkstuk, mondelinge toets en registratie

€ 3.038,00

Herkansingen
Beoordeling herzien of nieuw werkstuk

€ 904,00     

Mondelinge toets

€ 1.115,00

Hercertificatie 
Onderzoek hercertificatie incl. registratie

€ 1.068,00

Re-certificatie

Onderzoek re-certificatie, incl. registratie                                                                                                                   

€ 2.413,00             

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.
 

Kalender 

02 september 2022

Sluitingsdatum indienen werkstuk en aanmelding met vereiste documenten voor certificatieonderzoek najaar 2022. Tevens sluitingsdatum voor indienen aanvraag herkansing Mondelinge toetsing najaar 2022

22-23 november 2022

Mondelinge toetsing najaar 2022

Meer informatie

Certificatiecoördinator 
dhr. ing. H.G. Benckhuijsen
t. (070) 30 66 850 
e. henk.benckhuijsen@hobeon.com

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Het College van Deskundigen SK, de toetsingscommissie SKK en de Certificatiecommissie SKK zijn via de certificatiecoördinator te bereiken.

Wilt u correcties of wijzigingen van uw adres of e-mail doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via skk@hobeon.com