Accreditatie

Om door de overheid erkende diploma's uit te mogen reiken, dienen opleidingen in het hoger onderwijs één keer per zes jaar geaccrediteerd te worden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO neemt een accreditatiebesluit aan de hand van een beoordelingsrapport dat is opgesteld door een evaluatiebureau. Hobéon is zo'n evaluatiebureau.

Wij organiseren, op verzoek van een opleiding, een visitatie waarbij  een panel van deskundigen de kwaliteit van de opleiding beoordeelt. Na de visitatie schrijft de secretaris een beoordelingsrapport. De opleiding kan dit rapport bij de NVAO indienen om hiermee, voor een periode van zes jaar, accreditatie aan te vragen. De aan Hobéon gelieerde voorzitters zijn door ons getraind en een aantal is Lloyd's-getraind. Alle secretarissen van Hobéon zijn door de NVAO-getraind.

Lees meer over accreditatie   

20180111 hobeon 26 wvr liggend def