Veiligheidskundigen 

Laatste update  8-3-2018

Hieronder vindt u informatie over de schema's Veiligheidskundigen. 

Operationeel veiligheidskundigen (OVK)

Registratie van het beroep van operationeel veiligheidskundige gebeurt op basis van een vrijwillig registratieschema. Het schema is opgesteld in overleg met Gelling Publishing en Training. Het met positief gevolg afleggen van het examen OVK leidt automatisch tot registratie als operationeel veiligheidskundige.

Ga naar Operationeel veiligheidskundigen

Middelbaar veiligheidskundigen (MVK)

Certificering van het beroep van middelbaar veiligheidskundige gebeurt op basis van een vrijwillig certificatieschema. Het schema is opgesteld in overleg met de Nederlandse vereniging voor Veiligheidskundigen, de NVVK.

Ga naar Middelbaar veiligheidskundigen

Hoger veiligheidskundigen (HVK)

Het beroep van hoger veiligheidskundige is gedefinieerd in het kader van de Arbo-regelgeving: veiligheidskunde is één van de kerndisciplines binnen het Arbo-besluit. Voor het uitoefenen van de functie van kerndeskundige (als hoger veiligheidskundige) is het bezit van een vakbekwaamheidcertificaat wettelijk vereist.

Ga naar Hoger veiligheidskundigen