Toetsen van actorschappen Archeologie

Hobéon als toetsende instantie

Om in de archeologie te mogen werken, dienen personen (actoren) hun competenties te laten toetsen en zich te laten inschrijven in een register. De toetsing en de registratie geldt voor zowel de volgens de Erfgoedwet verplichte KNA-protocollen, als voor de protocollen waarvoor het halen van een certificaat vrijwillig is. Net als bij het certificeren geldt ook voor het registreren een overgangstermijn tot 1 juli 2017.

Om als actor in het register te komen en te blijven moet een actor, net als in de KNA 3.3. en zijn voorgangers, voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en ervaring. Nieuw zijn de eisen aan het onderhouden van kennis via een puntensysteem of via het opleidingsplan van de werkgever. Een inschrijving is daarom 4 jaar geldig. De eisen aan opleiding, werkervaring en nascholing staan in bijlage 4 van de Beoordelingsrichtlijn (de BRL) 4000.

Raadpleeg het Actorregister Archeologie.

Aanmelden voor actortoetsing

Wilt u zich aanmelden voor de actortoetsing, vult u dan onderstaand formulier in. Wilt u daarbij duidelijk vermelden voor welke actorschappen u toetsing wilt aanvragen?

> Aanvraagformulier prijsopgaaf actortoetsing Archeologie (docx)

Meer informatie

Wilt u meer informatie over actortoetsing Archeologie door Hobéon, neemt u dan contact op met Miranda MaringHanneke Bleijs of Wienke Blomen via 070 30 66 800 of info@hobeon.nl