Registratie Re-integratiebegeleiders

Update 10-01-2018

Hieronder vindt u informatie over de registratie van re-integratiebegeleiders. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met Hobéon SKO via RIB@hobeon.nl 

Telefonisch spreekuur:
Maandagochtend van 9.00 – 12.00 uur vragen naar Boudewijn Verstegen
Dinsdagochtend van 9.00 – 12.00 uur vragen naar Bas Reijken


 • Introductie

  Vanuit het UWV is de wens naar voren gekomen voor de registratie van re-integratiebegeleiders.
  Hobéon SKO, gespecialiseerd in persoonscertificatie en – registratie gaat dit traject voor het UWV uitvoeren. Registratie vindt plaats om de professionalisering binnen het vak re-integratiebegeleider te stimuleren en de bekendheid naar buiten toe te vergroten. 

 • Eisen registratie

  Om in aanmerking te komen voor registratie dienen re-integratiebegeleiders te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gericht op de beroepsopleiding, onderhoud van het vak door volgen van bij- en/of nascholing en werkervaring.
  Als u daaraan voldoet krijgt u een positief registratiebesluit en wordt u opgenomen in het register. Hieronder is het proces stapsgewijs weergegeven.

 • Stappen registratie
  1. Kandidaat meldt zich aan bij Hobéon SKO via het aanmeldingsformulier. Een link naar dit formulier vindt u onder Aanmeldformulier.
  2. De kandidaat krijgt een informatiepakket toegestuurd, waaronder een flowchart.
  3. De kandidaat gaat door middel van de flowchart na welke documenten hij/zij dient op te leveren en weke eisen hieraan gesteld worden.
  4. De kandidaat verzamelt de op te leveren documenten.
  5. Kandidaat levert Hobéon SKO de gevraagde documenten/bewijsmaterialen. (Een digitale portal is onder constructie, daar kan de kandidaat straks zijn bewijsmateriaal uploaden).
  6. Hobéon SKO voert de beoordeling uit.
  7. Eventueel kan Hobéon SKO extra informatie/bewijsmateriaal opvragen.
  8. Hobéon SKO verstuurt bij positieve beoordeling per e-mail een registratiebewijs naar de kandidaat en neemt de kandidaat op in het register op de website van Hobéon. Bij een eventuele negatieve beoordeling stelt Hobéon SKO de kandidaat daarover in kennis.
 • Aanmeldformulier

  U kunt zich aanmelden door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Wij sturen u dan een informatiepakket toe naar het door u opgegeven e-mailadres.

   >Aanvraagformulier Registratie Re-integratiebegeleider

 • Actueel

  Op donderdag 17 maart 2017 zijn de eerste registratiebewijzen voor re-integratiebegeleiders van het UWV uitgereikt. Dit gebeurde op het kantoor van UWV in Heerlen. De re-integratie begeleiders kozen voor registratie om het vakmanschap inclusief opleiding en bij- en nascholing te beschrijven en vast te leggen. Dit levert niet alleen verbreding van de kansen op de arbeidsmarkt op, maar ook worden het vakmanschap en de positie van de re-integratiebegeleider in het proces van het faciliteren van werkzoekenden in de schijnwerper gezet. 

 • Contact

  Secretariaat Hobéon SKO
  t. (070) 30 66 850

  Telefonisch spreekuur:
  Maandagochtend van 9.00 – 12.00 uur vragen naar Boudewijn Verstegen
  Dinsdagochtend van  9.00 – 12.00 uur vragen naar Bas Reijken

  Adres
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag
  RIB@hobeon.nlRegister Re-integratiebegeleiders

Laatste mutatie datum: 24 april 2018

Enter a (part of the) name
laden...