Toetsing vakbekwaamheid c.f. de voormalige Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur, bijlage 14a

Laatste update 18-12-2015
Hieronder vindt u informatie over toetsing vakbekwaamheid, zoals die in het kader van een tijdelijke regeling is uitgevoerd. Het is niet meer mogelijk u voor deze regeling aan te melden. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via infosko@hobeon.nl.


 

  • Toetsing van Vakbekwaamheid IVG-inspecteurs

    Op verzoek van de Technische Commissie Drukapparatuur TCD, heeft Hobéon SKO in het kader van een overgangsregeling een beoordelingssysteem ontwikkeld voor een Toetsing van vakbekwaamheid als (Senior) Inspecteur, zoals werd bedoeld in het voormalige WESA schema Drukapparatuur bijlage 14A.

    Deze vakbekwaamheidstoetsen hebben in de periode 2008 - 2009 plaatsgevonden. Aan personen die deze toets met succes hebben doorlopen is door Hobéon SKO een Verklaring van vakbekwaamheid met een bepaalde geldigheidsduur verstrekt. Een overzicht van de uitgegeven verklaringen vindt u onder het register uitgegeven verklaringen.

    Voor personen die zijn geboren vóór 1 augustus 1953 kan op verzoek de geldigheid van de door Hobéon SKO aan hem/haar verstrekte verklaring aansluitend bij herhaling met een zelfde termijn worden verlengd. De geldigheidstermijn van de volgende verklaring gaat in op de datum waarop de geldigheidstermijn van de vorige verklaring eindigt. Op elke verklaring is de laatste geldigheidsdatum vermeld.

  • Register uitgegeven verklaringen

    Download hier het register (pdf) van uitgegeven verklaringen per 15-12-2015.