Orgeladviseurs

Hobéon heeft in samenwerking met een aantal orgeladviseurs het initiatief genomen om tot een kwaliteitserkenning te komen. Hiervoor is een certificeringsregeling ontwikkeld in overleg met de Katholieke Klokken en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland en het College van Orgeladviseurs Nederland.

Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en twee vertegenwoordigers van de Vereniging Orgelbouwers Nederland zijn als directe ketenpartners van de orgeladviseurs bij de ontwikkeling van de regeling betrokken geweest. Doel van de certificeringsregeling is het waarborgen van de kwaliteit van de orgeladviseurs en het onder de aandacht brengen van deze specialistische beroepsgroep. Daarnaast beoogt de regeling deskundigheidsbevordering binnen de beroepsgroep te stimuleren.

Uiteraard bevordert bovenstaande het behoud van de Nederlands orgels, een bijzonder onderdeel van ons cultureel erfgoed. Omdat bij deze certificering de vakbekwaamheden van een persoon beoordeeld worden, is gekozen voor persoonscertificering.

Certificering

Om gecertificeerd te worden dient een orgeladviseur een dossier in waaruit zijn kennis en ervaring blijkt. Een certificatiecommissie bestaande uit vakdeskundigen beoordeelt het dossier op basis waarvan de certificeringsbeslissing genomen wordt. Het certificaat is 7 jaar geldig. Daarna moet de adviseur zich laten hercertificeren. Bij (her)certificering wordt o.a. de kwaliteit van het werk van de adviseur beoordeeld en de kandidaat dient aan te tonen dat hij de beroepscompetenties en -kennis op peil heeft gehouden.

Downloads

In onderstaande lijst ziet u welke adviseurs een certificaat ontvangen hebben en wat de geldigheid van dat certificaat is. Ook kunt u zien of een adviseur aangesloten is bij het College van Orgeladviseurs Nederland.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de persoonscertificering van orgeladviseurs, neemt u dan contact op met Wienke Blomen of Hanneke Bleijs via (070) 30 66 800 of stuur een e-mail naar info@hobeon.nl.