Operationeel Veiligheidskundigen

Laatste update 22-11-2016

Een operationeel veiligheidskundige (OVK) kan de werkvloer vanuit zijn/haar kennis ondersteunen, zonder dat er een specifieke rol en taak benoemd is. Er is natuurlijk wel bekend dat de betreffende collega OVK-er is en kan helpen bij het verbeteren van de veiligheid. Daarmee wordt gekozen om de OVK-er dicht bij de mensen op de uitvoeringswerkvloer te hebben. Ook is het mogelijk dat de operationeel veiligheidskundige een aparte rol (aansturend/coördinator/toezichthouder) wordt gegeven en op deze wijze collega’s ondersteunt vanuit een rol bij specifieke veiligheidsvragen.


 • Introductie

  De OVK-er moet over diverse competenties beschikken. Zo is/heeft hij:

  • op de hoogte van actuele wet- en regelgeving;
  • in staat gevaren en risico's te herkennen;
  • in staat te handelen volgens veiligheidsvoorschriften;
  • kennis van Arbozorg en organisatie;
  • naast wetkennis ook kennis van het Arbobesluit;
  • kennis van gevaarlijke stoffen en arbeidsmiddelen;
  • in staat een RI&E, TRA en LMRA uit te voeren;
  • in staat om werkvergunningen samen te stellen;
  • in staat om mensen aan te spreken op veiligheidsgedrag en cultuur.
 • Registratie-eisen

  Eisen voor operationeel veiligheidskundige (OVK)

  • Vooropleiding (VCA-VOL of VVI)
  • Beroepsopleiding (examen OVK)

  De regeling OVK met daarin de gedetailleerde informatie is beschikbaar onder downloads. 

   

 • Aanmeldprocedure

  Voor de registratie voor het schema operationeel veiligheidskundigen kunt u zich aanmelden via de website www.gellingveiligheid.nl

 • Downloads
 • Opleidingsinstellingen

  Gelling Publishing & Training
  i. www.gellingveiligheid.nl

 • Terugkomdagen

  In het register van Hobéon SKO opgenomen operationeel veiligheidskundigen, dienen actualiteitsdagen bij te wonen om hun kennis up-to-date te houden en hun registratie te kunnen verlengen. In het najaar wordt een tweetal actualiteitsdagen georganiseerd, die na deelname automatisch leiden tot een verlenging van de OVK-registratie van twee jaar.

  Training: De Taak-Risico Analyse (TRA)
  De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren, te evalueren en te herkennen.

  Datum: Donderdag 28 september 2017, 13.00-18.00 uur 
  Locatie: Postiljon Motel Bunnik
  Trainers:  Herman Herrebout (MVK/HVK) en Wilfred Janssen (HVK)
  Inhoud: Tijdens deze praktische middag komen de RIE/TRA/LMRA en werkvergunningen aan de orde. Er is aandacht voor het opsporen van risicofactoren, risicoberekeningen (Fine en Kinney), risicoscores en vormen van risicoanalyses en het daartoe passende beleid. De middag wordt gelardeerd met presentaties en oefeningen. De trainers zijn zeer praktijkervaren in de industrie, bouw en automotive. Zij zijn als trainers verbonden aan Apply, Gelling Publishing en Aboma. 
  Kosten:  De kosten voor de training bedragen € 245,- excl. btw. Dit bedrag is inclusief verlenging van de OVK registratie voor een periode van twee jaar. Ook wordt u een eenvoudige, filevermijdende maaltijd aangeboden na afloop van de training. 
  Aanmelden:  http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/ 

   

  Training: Aansprakelijkheid en nieuwe Arbowetgeving
  Deze training staat in het teken van bijzondere vormen van aansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

  Datum: Donderdag 28 september 2017, 13.00-18.00 uur 
  Locatie: Postiljon Motel Bunnik
  Trainers:  mr. Jan Harmen Kwantes en mr. Jan Kees den Haan
  Inhoud: In hoog tempo wordt uw globaal juridische kennis opgefrist. De trainers gaan uit van de werknemer, de werkgever en de aansprakelijkheidspositie van de veiligheidskundige. Aan de hand van recente arresten worden praktisch richtlijnen voor de veiligheidskundige OVK-er/MVK-er geformuleerd.
  Kosten:  De kosten voor de training bedragen € 295,- excl. btw. Dit bedrag is inclusief verlenging van de OVK registratie voor een periode van twee jaar. Ook wordt u een eenvoudige maaltijd aangeboden.  
  Aanmelden:  http://gellingveiligheid.nl/actualiteitendagen/ 
 • Actueel

  -

 • Links

  Gelling Publishing & Training
  i. www.gellingveiligheid.nl

 • Contact

  Certificatiecoördinator Veiligheidskundigen
  P. (Paul) van Embden
  T: (070) 30 66 850
  E: p.vanembden@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO
  T: (070) 30 66 850
  E: j.boere@hobeon.nl

  Adres
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Hebt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens? Doet u dat dan bij voorkeur via e-mail naar j.boere@hobeon.nl.


Register Operationeel Veiligheidskundigen

Laatste mutatie datum: 03 augustus 2017

Enter a (part of the) name
laden...