Niet-destructief onderzoekers

Laatste update: 23-2-2018

Hieronder vindt u informatie over het schema Niet-destructief onderzoekers. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via (070) 30 66 850 of SKNDO@hobeon.nl.

Hobéon SKO is voor het certificatieschema Niet-destructief onderzoekers geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de ISO/IEC-17024:2012 norm voor persoonscertificering (registratienummer C043).


 • Introductie

  Bij Hobéon SKO is het certificatiesysteem SKNDO operationeel voor de certificering van Niet-Destructief Onderzoekers. Certificering door Hobéon SKO gebeurt overeenkomstig de internationale norm ISO 9712 (als opvolger van EN 473). SKNDO certificaten worden internationaal erkend.

  Niet-destructief onderzoek (NDO) heeft als doel de vereiste kwaliteit vast te stellen van industriële producten en productiefaciliteiten zonder dat deze producten worden beschadigd.
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden.

  Certificatiesysteem SKNDO
  NDO wordt in verschillende industriële sectoren toegepast. In verband daarmee zijn er voor de diverse methoden en voor de onderscheiden sectoren afzonderlijke certificaten. Het certificatiesysteem SKNDO toetst volgens de internationale norm ISO 9712 voor de industriële sectoren “Beproeving voor en tijdens het gebruik, incl. fabricage”, “Luchtvaart” en “Spoorwegonderhoud”. Het systeem omvat de volgende certificaten van vakbekwaamheid:

  • wervelstroom-onderzoek (ET),
  • interpretatie van radiografische films (RI) (bekend als Filmlezen)
  • magnetisch onderzoek (MT)
  • penetrant onderzoek (PT)
  • radiografie (RT)
  • ultrasoon onderzoek (pulse-echo) (UT)
  • ultrasoon Time of Flight Diffraction (ToFD)
  • ultrasoon Phased Array onderzoek (PA)
  • ultrasoon Wandiktemeting/corrosiedetectie (UT-WDCD)
  • visueel onderzoek (VT)

  Accreditatie van het certificatiesysteem SKNDO
  Het certificatiesysteem SKNDO is al ruim 30 jaar operationeel en is vanaf 1993 erkend door de toenmalige Raad voor de Certificatie, thans de Raad voor Accreditatie, onder de internationale norm voor persoonscertificering ISO 17024 (voorheen EN 45013).

  Internationale betekenis van de SKNDO-certificaten 
  Het SKNDO-certificaat heeft internationale geldigheid omdat het in overeenstemming is met de internationale norm ISO 9712 (als opvolger van EN 473), en wordt als zodanig erkend door de European Federation for Non-Destructive Testing EFNDT en het internationale equivalent de ICNDT.

 • Certificeringseisen

  De certificatiecriteria voor niet-destructief onderzoekers zijn ontleend aan de internationale norm ISO 9712 (als opvolger van EN 473). Zij zijn vastgelegd in de Hobéon SKO Regelingen SKNDO (zie downloads) en omvatten eisen omtrent:

  • Vooropleiding (alleen bij niveau-3)
  • NDO-vakopleiding (cursus)
  • Beroepservaring als niet-destructief onderzoeker
  • Gezichtsvermogen
  • De af te leggen NDO-examens

  EN 473 SKNDO Certificaten blijven (maximaal) geldig tot de eerstvolgende verlenging of hercertificering zoals vermeld op het certificaat.

 • PED-verklaringen

  Hobéon SKO is door SZW aangewezen om vakbekwaamheidsverklaringen af te geven conform de Europese richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU (PED). Op basis hiervan zijn tot nu toe de door Hobéon SKO verstrekte ISO 9712 certificaten in de sector Beproeving voor en tijdens het gebruik, incl. fabricage gekoppeld en daarbij voorzien van een PED-verklaring.

  Vanaf 1 januari 2018 is dit gewijzigd. Een aanvraag voor een PED-verklaring moet vanaf die datum expliciet worden aangevraagd. Een PED-verklaring is enkel vereist als binnen Nederland de NDO-certificaathouder daadwerkelijk werkzaamheden verricht aan drukapparatuur. (Voor dergelijke werkzaamheden in Nederland zijn alleen PED verklaringen geldig die door een Nederlandse aangewezen instelling zijn afgegeven.) De competentie en bevoegdheid dient separaat zichtbaar te zijn.

  Onder de voorwaarde dat het ISO 9712 certificatieonderzoek met een positieve certificatiebeslissing wordt afgesloten, kan de kandidaat bij de aanvraag van het certificatieonderzoek aangeven of deze een PED-verklaring noodzakelijk acht. Hobéon SKO verstrekt bij een positief besluit een PED-verklaring voorzien van een apart PED-pasje (formaat bankpasje).

  Door de aanwijzing van SZW ressorteert deze activiteit voor Hobéon SKO onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is monitoring verreist. Er zijn met ingang van 1 januari 2018 kosten verbonden aan de verklaring en het vervaardigen van het PED-pasje.

  Voor tarieven zie hieronder bij Tarieven.

 • Aanmeldprocedure

  Initiële certificering
  Aanmelden vindt normaliter plaats via de NDO-opleider. Indien dit niet het geval is, stuurt u een e-mail naar skndo@hobeon.nl. Nadat wij uw aanvraag hebben geregistreerd, ontvangt u van ons een op naam gesteld Aanmeldingsformulier. Dit kunt u dan met de vereiste bijlagen naar ons opsturen. Een aantal bijlagen dient in een bepaalde vorm te worden ingeleverd. 

  Verlenging
  Als regel ontvangt u van ons een Aanmeldingsformulier. Mocht u dit niet ontvangen, dan stuurt u een e-mail naar skndo@hobeon.nl. Ook is het mogelijk dat aanmeldingen door uw werkgever worden gedaan. Het Aanmeldingsformulier kunt u dan met de vereiste bijlagen naar ons opsturen. Een aantal bijlagen dient in een bepaalde vorm te worden ingeleverd. 

  Hercertificering
  Als regel ontvangt u van ons een Aanmeldingsformulier. Mocht u dit niet ontvangen, dan stuurt u een e-mail naar skndo@hobeon.nl. Ook kunnen aanmeldingen voor hercertificering plaats vinden via een NDO-opleider of een NDO-examenlocatie. Het Aanmeldingsformulier kunt u dan met de vereiste bijlagen naar ons opsturen. Een aantal bijlagen dient in een bepaalde vorm te worden ingeleverd. 

  Modellen

  Onder het tabblad Downloads treft u modelformulieren voor de ervaringsverklaringen, attest gezichtsvermogen en gestructureerd puntensysteem (alleen voor hercertificering niv. 3). 

 • Downloads

  Regelingen (pdf)

  Formulieren (pdf)

 • Opleidingsinstellingen

  Materiaal Metingen Testgroep B.V.
  afdeling Opleidingen
  1-februariweg 6
  4794 SM Heijningen
  t. 0167 525 020
  e. opleidingen@mme-group.com
  Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT / ET
  Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / PA /  ET /  VT/ VT-w

  SGS Nederland B.V.
  Industrial Services
  Malledijk 18
  3208 LA Spijkenisse
  Postbus 200
  3200 AE Spijkenisse
  Contactpersoon: mw. Irene Sjouw-Pors
  t. 0181 693622
  e. irene.sjouw-pors@sgs.com
  Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT 
  Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / PA / VT

  Vinçotte Nederland - Vinçotte Academy
  Takkebijsters 8
  4817 BL  Breda
  Postbus 6869
  4802 HW Breda
  t. 076-571 22 88
  f. 076-587 47 60 
  e. info@vincotte.nl 
  Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT
  Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / VT / VT-w / UT / ToFD / PA

  TiaT europe bv 
  Scherpdeel 32
  4703 RJ Roosendaal
  t. 0165-552 461 
  f. 0165-552 860
  e. admin@tiat.nl
  Opleidingen niveau 1: ET / MT / PT / RT / UT 
  Opleidingen niveau 2: ET / MT / PT / RT / RI /  UT / TOFD / PA /  VT / VT-w
  Opleidingen niveau 3: ET / MT / PT / RT / UT /  TOFD / PA / VT 

  Centrum voor Natuur & Techniek
  Bezoekadres
  Nijenoord 1
  3552 AS Utrecht
  Postadres
  Postbus 182
  3500 AD Utrecht
  t. 088-481 8888
  e. info@cvnt.nl
  i.  www.cvnt.nl
  Opleidingen niveau 3: basis niveau 3; hoofdmethode UT / PT / MT / RT
  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De kandidaat is in het bezit van een geldig* EN-473 of ISO-9712 certificaat op niveau 2 in de overeenkomstige methode en sector. Voor RT geldt dat de kandidaat in het bezit moet zijn van geldige* EN-473 of ISO-9712 certificaten RT2 én Filmlezen in de overeenkomstige sector.
  • De kandidaat heeft met succes een technische HBO of Universitaire opleiding afgerond, mits op een voor NDO-relevant afstudeer onderwerp, dan wel minstens 2 jaar heeft afgerond van een voltijdse ingenieursstudie in een relevante richting, op HBO of Academisch niveau.

  Geldig* wil in dit verband zeggen: een EN-473 of ISO-9712 certificaat uitgegeven door een certificerende instelling geaccrediteerd tegen ISO 17024.

  TÜV Rheinland Sonovation b.v.   
  Elschot 30
  4905 AZ Oosterhout
  Contactpersoon: E. van der Spek
  t. 0162-425 588 
  f. 0162- 424343
  w. www.tuv.com/ndt
  e. erik.vanderspek@nl.tuv.com

  Opleidingen niveau 2:  ToFD / PA / UT

  DEKRA Rail bv 
  Concordiastraat 67
  3551 EM Utrecht
  Contactpersoon: Th. de Keijzer 
  t. 030-3005223
  f. 030-3005150
  w. www.dekra-rail.com
  e. theo.dekeijzer@dekra.com
  Opleidingen: MT, UT en ET (Niveau 1, sector spoorwegonderhoud)

  Applus RTD
  Delftweg 144
  3046 NC Rotterdam
  t. 010-7166156
  w. www.applusrtd.nl  
  e. opleidingen@applusrtd.com 
  Opleidingen niveau 1: MT / PT / RT / UT
  Opleidingen niveau 2: MT / PT / RT / RI / UT / VT / ToFD / PA
  Opleidingen niveau 3: MT / PT / RT / UT 

  Weldmij B.V.
  Dukdalf 11
  9206 BE Drachten
  t. 0512 524 008
  w. www.weldmij.nl
  e. t.vroege@weldmij.com
  Opleidingen niveau 2: VT, VT-w

   

 • Examination Centres

  ISO 9712 kent naast Opleidingsinstellingen voor NDO ook Examination Centres. Als u een NDO-opleiding gevolgd hebt, zal in de meeste gevallen het examen worden georganiseerd door het Examination Centre dat gelieerd is aan de opleider. Voor (praktijk) examens hercertificering kunt u zich rechtstreeks wenden tot één van de Examination Centres. Er zijn zes Examination Centres erkend door Hobéon SKO:  

  Materiaal Metingen Testgroep B.V.
  1-februariweg 6
  4794 SM Heijningen
  Contactpersoon: A.C. Visser
  t. 0167 525 020 
  e. examen@mme-group.com
  Examens: MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / PA / VT / ET

  SGS Nederland B.V.
  Industrial Services 
  Malledijk 18
  Spijkenisse
  Postbus 200
  3200 AE Spijkenisse
  Contactpersoon: mw. Irene Sjouw-Pors
  t. 0181- 693622
  e. irene.sjouw-pors@sgs.com
  Examens :  MT / PT / RT / RI / UT / ToFD / PA / VT

  Vinçotte Nederland
  Takkebijsters 8
  Postbus 6869
  4802 HW Breda
  Contactpersoon: C.J.M. van Alphen
  t. 076-571 22 88
  f. 076-587 47 60
  e. info@vincotte.nl
  Examens: MT / PT / RT / RI / VT / UT / ToFD / PA 

  TiaT europe bv 
  Scherpdeel 32
  4703 RJ Roosendaal
  Contactpersoon: P. van Haren
  t. 0165-552 461 / 06 54297643
  f. 0165-552 860
  e. admin@tiat.nl
  Examens: ET / MT / PT / RT / RI /  UT / TOFD / PA / VT 

  TÜV Rheinland Sonovation b.v.
  Elschot 30
  4905 AZ Oosterhout
  Contactpersoon: E. van der Spek
  t. 0162-425 588 
  f. 0162- 424343
  w. www.tuv.com/ndt
  e. erik.vanderspek@nl.tuv.com
  Examens: ToFD / PA / UT 


  Applus RTD
  Delftweg 144
  3046 NC  Rotterdam
  t. 010 716 61 56
  e. examinationcenter@applusrtd.com  
  Examens: MT / PT / RT / RI / UT / VT/ ToFD / PA

 • Tarieven

  Per 1 januari 2018 zijn de prijzen voor NDO-(her)certificatie, NDO-(her)examens en verlenging aangepast.
  Meetpunt is de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier.
  Alle prijzen zijn exclusief btw.

  Tarieven per 1 januari 2018

  Niveau 1 en Niveau 2 volgens Regelingen SKNDO / ISO 9712
  Kwalificaties:
  PT (Penetrant)
  MT (Magnetisch)
  UT (Ultrasoon)
  ToFD (Time of Flight Defraction)
  PA (Phased Array)
  RT (Radiografisch)
  ET (Wervelstroom)
  VT (Visueel)

  Niveau 1 en Niveau 2 volgens Regelingen SKNDO / ISO 9712

  Bedragen in euro's (€) niveau  1 niveau 2
  Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen (theorie & praktijk) 840,00 853,00
  Herexamen theorie (Algemeen of Specifiek) 150,00 150,00
  Herexamen praktijk 256,00 269,00
  Verlenging certificatie met 5 jaar 383,00 383,00
  Hercertificatie voor 5 jaar (op basis van praktijkexamen) 654,00 670,00

  Kwalificatie: RI (filmlezen)

  Bedragen in euro's (€) niveau 2
  Initiële certificatie voor 5 jaar,incl examen (theorie & praktijk) 912,00
   Herexamen theorie 150,00
   Herexamen praktijk 335,00
  Verlenging certificatie met 5 jaar 383,00
  Hercertificatie voor 5 jaar (op basis van praktijkexamen) 736,00

  Niveau 3 volgens Regelingen SKNDO / ISO 9712
  (m.u.v. TOFD en PA)

  Bedragen in euro's (€) niveau 3
  Initiële certificatie voor 5 jaar incl. hoofdmethode examen
  (delen D, E, F)
   991,00

  Basisexamen (delen A, B, C) (Examenresultaat basisexamen blijft 5 jaar geldig) 
  Let op: aanmelding voor het basisexamen is alleen mogelijk in combinatie met aanmelding voor een hoofdmethode examen. Het basisexamen hoeft niet opnieuw te worden afgelegd als u een geldig
  niveau 3 EN-473 of ISO 9712 certificaat hebt in een andere methode.

   383,00

  Praktijkexamen (t.b.v. certificering niv-3)
  Let op: u krijgt vrijstelling voor het Praktijkexamen als u een geldig niveau 2 EN-473 of ISO 9712 certificaat hebt in dezelfde methode. Voor RT-3 geldt dat u vrijstelling krijgt voor het Praktijkexamen als u zowel een geldig EN-473 of ISO 9712 certificaat voor RT2 als RI hebt.

   261,00
  Herexamens  
  Herexamen onderdeel A (Kennis van materialen en procestechnologie)  150,00
  Herexamen onderdeel B (Kennis van NDO persoonscertificatie- en kwalificatiesystemen 150,00
  Herexamen onderdeel C (Algemene NDO kennis op niveau 2) 174,00
  Herexamen onderdeel D (Kennis op niv 3 van de toegepaste NDO-methode) 150,00
  Herexamen onderdeel E (Kennis van technieken, codes en specificaties) 150,00
  Herexamen onderdeel F (Opstellen NDO procedure) 298,00
  Herexamen praktijk 256,00
  Verlenging certificaat met 5 jaar 389,00
  Hercertificering voor 5 jaar 654,00
  Herexamen theorie hercertificatie 223,00

  Niveau 3 TOFD en PA niveau

  Bedragen in euro's (€)  
  Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen 649,00
  Herexamen onderdeel F (Opstellen NDO procedure) 298,00
  Verlenging certificatie met 5 jaar 389,00
  Hercertificering voor 5 jaar 654,00
  Herexamen theorie hercertificatie 223,00

  Bij een gering aantal kandidaten per examensessie kan een toeslag van toepassing zijn. 
  Indien het examen buiten Nederland plaatsvindt, wordt het tarief vermeerderd met een toeslag, gebaseerd op de meerkosten.

  De kosten voor het verstrekken van een optionele vakbekwaamheidsverklaring conform de Europese richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU (PED) bedragen € 46.-. 

 • Actueel

  1-3-2018
  PED-verklaringen
  Hobéon SKO is door SZW aangewezen om vakbekwaamheidsverklaringen af te geven conform de Europese richtlijn voor drukapparatuur 2014/68/EU (PED). Op basis hiervan zijn tot nu toe de door Hobéon SKO verstrekte ISO 9712 certificaten in de sector 'Beproeving voor en tijdens het gebruik, inclusief fabricage' gekoppeld en daarbij voorzien van een PED-verklaring.
  >>>>>>>> Vanaf 1 januari 2018 is dit gewijzigd. Zie voor details hierboven onder het tabje PED-verklaringen.

  23-02-2018
  De Hobéon SKO Regelingen SKNDO versie 7.9 is per 23-02-2018 van kracht geworden.
  De aanpassingen t.o.v. versie 7.8 zijn:

  • De vereiste minimale beroepservaring voor initiële certificering RI (filmlezen) indien de kandidaat in het bezit is van een RT niv. 2 certificaat bedraagt 6 maanden.
  • De vereiste minimale beroepservaring voor gelijktijdige initiële certificering RT niv. 2 en RI bedraagt 12 maanden.Indien kandidaten inhoudelijke vragen hebben over het door hen afgelegd examen, kunnen zij contact opnemen met het betreffende Examination Centre.
  • De maximale tijdsduur van niv. 1 en niv. 2 examens Algemeen en Specifiek is 2 resp. 3 minuten maal het aantal vragen. Dit is geen wijziging maar is nu weer formeel in de Regelingen vastgelegd.
  • Indien kandidaten een herexamen willen afleggen binnen 30 dagen na het vorige examen, dient een additionele opleiding en/of trainging te zijn gevolgd bij een door Hobéon SKO erkende opleidingsinstelling.
  • Verduidelijking van de wijze van beoordelen van het niv. 3 examenonderdeel F.
  • Een nieuwe paragraaf 15 met verwijzingen naar klachtenprocedure alsmede naar bezwaar en beroepsprocedure.

  Verder zijn er nog enkele editorials. 

  20-12-2017
  Nieuw: Certificering Visueel Lasinspecteur (VT-w).
  Hobéon SKO biedt nu ook de mogelijkheid om een certificatieonderzoek voor Visueel onderzoeker niv. 2 specifiek voor de productsector Lasverbindingen aan te vragen. Hiermee spelen we in op de vraag vanuit het werkveld.

 • Links

  Beroepsorganisaties
  Vereniging voor Kwaliteitstoezicht, Inspectie en Niet-destructieve Techniek KINT
  i. www.kint.nl

  Verwante organisaties
  Nederlands Corrosie Centrum NCC
  i. www.corrosiecentrum.nl

  Nederlands Instituut voor Lastechniek
  i. www.nil.nl

  Internationale beroepsorganisaties
  European Federation for Non-Destructive Testing EFNDT
  i. www.efndt.org

  International Committee Non-Destructive Testing ICNDT
  i. www.icndt.org

  Bilaterale partnerorganisaties

 • Certificatiecoördinator

  Certificatiecoördinator SKNDO
  Ing. H.G. Benckhuijsen 
  t: (070) 30 66 850
  e: h.benckhuijsen@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO
  t: (070) 30 66 850
  e: SKNDO@hobeon.nl

  Adres
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via SKNDO@hobeon.nlRegister Niet-destructief onderzoekers

Laatste mutatie datum: 23 mei 2018

Enter a (part of the) name
laden...