Middelbaar Veiligheidskundigen

Laatste update: 07-06-2017

Hieronder vindt u informatie over het schema Middelbaar Veiligheidskundigen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidaten-
administratie van Hobéon SKO: MVK@hobeon.nl, of bel met( 070) 3066850.

Certificatiecoordinator: p.vanembden@hobeon.nl


 • Introductie

  Certificering van het beroep van middelbaar veiligheidskundige gebeurt op basis van een vrijwillig certificatieschema.
  Het schema is opgesteld in overleg met de Nederlandse vereniging voor Veiligheidskundigen, de NVVK.

 • Certificatie eisen

  Eisen voor middelbaar veiligheidskundige (MVK)

  • Vooropleiding (MBO werk- en denkniveau plus technische vakkennis) •
  • Beroepsopleiding (diploma middelbaar veiligheidskunde)
  • Werkervaring als MVK
  • Bij- en nascholing (minimaal 9 punten in 3 jaar)

  De regeling MVK met daarin de gedetailleerde informatie is beschikbaar onder downloads. 

 • Aanmeldprocedure

  U kunt informatie aanvragen over persoonscertificatie door middel van een brief of via e-mail. Vermeld uw naam, adres, postcode en plaatsnaam en geef aan over welk certificatieschema u informatie wenst te ontvangen.

  Secretariaat Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2314 ED Den Haag

  t. (070) 30 66 850
  f. (070) 30 66 870
  e. j.boere@hobeon.nl

  U krijgt van ons een aanvraagformulier toegestuurd. In de begeleidende brief wordt uitleg gegeven over hoe de formulieren ingevuld moeten worden en welke aanvullende informatie wij van u willen ontvangen.

 • Downloads

  Regelingen

  Formulieren

  De elektronische formulieren werkgeversverklaring en certificaathouderverklaring kunt u ook gebruiken voor de aanvraag hercertificering.

  Wilt u zich als organisatie ook profileren op de webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten", download dan het aanvraagformulier hieronder. Het formulier kunt u afdrukken en na het waarmerken per post of per e-mail opsturen naar Hobéon.

 • Opleidingsinstellingen

  Apply Groep
  i. www.applygroep.nl | datum eerste toelating is 07-05-2009

  Apply Groep - opleiding middelbare milieukunde
  i. www.applygroep.nl | datum eerste toelating is 20-11-2014

  Arbode B.V.
  i. www.arbode.nl | datum eerste toelating is 26-06-2009

  Copla Opleidingen & Training
  i. www.copla.nl | datum eerste toelating is 22-10-2003
  Opmerking: door Copla versterkte MVK diploma's van 12 en 13 juni 2003 worden beschouwd als zijnde versterkt door een toegelaten opleiding.

  EBN Campus
  i. www.ebncampus.nl | datum eerste toelating is 01-11-2010

  Gelling Publishing en Training
  i. http://www.gelling.nl | datum eerste toelating is 28-06-2012

  Kader, bureau voor kwaliteitszorg B.V.
  i.  www.kader-opleidingen.nl  | datum eerste toelating is 07-05-2009

  NCOI Techniek / Reed Business Opleidingen / Elsevier opleidingen / PBNA
  i. www.ncoi.nl/opleidingen/Techniek.html | datum eerste toelating is 01-07-1999 Opmerking: door Elsevier/PBNA versterkte MVK diploma's van voor 1 juli 1999 worden beschouwd als zijnde versterkt door een toegelaten opleiding.

  Schulten Opleidingen en Certificeringen B.V.
  i. www.veiligheidsopleidingen.nu | datum eerste toelating is 01-01-2011

  St. Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde
  i. www.phov.nl | datum eerste toelating is 09-10-2013

  Technicom
  i. www.technicom.nl | datum eerste toelating is 07-04-2006

 • Bij- en nascholing

  Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Veiligheidskundigen, kunt u het document hieronder openen.

  Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het onderstaande aanvraagformulier Waarderingsonderzoek. Het formulier dient u uit te printen en na het waarmerken per post of per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

  De eisen voor bij- en nascholing (bijlage 2) zijn te vinden onder downloads.

 • Tarieven

  De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

  Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. 

  Tarieven MVK per 1 januari  2017  
  Initieel certificatie onderzoek (voor een certificatieperiode van 3 jaar) € 618,-
  Hercertificatie onderzoek (voor een certificatieperiode van 3 jaar) € 510,-

   

  Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing.

   Activiteit Aantal dagdelen  Prijs
   Eendaags  1 of 2  € 195,00
   Korte meerdaags  3 t/m 10  € 306,00
   Lange meerdaags  >10  € 415,00

  Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

 • Actueel

  Eerste terugkomdag OVK- MVK op 15 oktober 2015

  De terugkomdag zal plaatsvinden op de locatie Zonheuvel te Doorn en start om 13.30 uur.
  Voor meer informatie gaat u naar de website www.gellingveiligheid.nl.

 • Links

  Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
  i. www.veiligheidskunde.nl

 • Contact

  Certificatiecoördinator Veiligheidskundigen
  P. (Paul) van Embden
  t. (070) 30 66 850
  e. p.vanembden@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO
  J. (Jacqueline) Boere
  t. (070) 30 66 850
  e. j.boere@hobeon.nl of MVK@hobeon.nl

  Adres
  Hobéon SKO 
  Lange Voorhout 14 
  2514 ED Den Haag

  Hebt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens? Doet u dat dan bij voorkeur via e-mail naar MVK@hobeon.nl Register Veiligheidskundigen

Laatste mutatie datum: 03 augustus 2017

Enter a (part of the) name
laden...