Certificering Klantmanagers

Update 08-05-2018

Hieronder vindt u informatie over de certificering van klantmanagers. Momenteel is de enige discipline re-integratie van het UWV. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met Hobéon SKO via RIB@hobeon.nl 


 • Introductie

  Vanuit het UWV is de wens naar voren gekomen voor certificering van de re-integratiebegeleiders.
  Hobéon SKO, gespecialiseerd in persoonscertificatie en – registratie, gaat dit traject voor het UWV uitvoeren. Certificering vindt plaats om de professionalisering binnen het vak van re-integratiebegeleiders te stimuleren, vast te leggen en de bekendheid van re-integratiebegeleiders binnen en buiten het UWV te vergroten. 

 • Eisen registratie

  Om in aanmerking te komen voor de certificering dienen re-integratiebegeleiders te voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen betreffen de beroepsopleiding, het onderhoud van het vak door het volgen van bij- en/of nascholing en de werkervaring.
  Als u aan de betreffende certificatie-eisen voldoet, krijgt u een positief certificeringsbesluit. U ontvangt dan een certificaat en u wordt opgenomen in het register. Hieronder is het certificatieproces stapsgewijs weergegeven.

 • Stappen certificering
  1. Aanmelden voor het certificatie-onderzoek bij Hobéon SKO.
  2. Inleveren van het ondertekende aanmeldingsformulier bij Hobéon SKO.
  3. Verzamelen van de vereiste bewijsstukken.
  4. Inleveren van bewijsstukken bij Hobéon SKO.
   Alle benodigde documenten moeten worden opgestuurd naar Hobéon SKO.
  5. Beoordeling van het dossier door de Hobéon SKO.
   Het complete dossier wordt getoetst aan de certificatie-eisen door een medewerker van Hobéon SKO. . Het resultaat van  deze toetsing kan zijn een afwijzing, een toekenning, of een aanvulling.
  6. Certificatiebeslissing en opsturen van het certificaat of afwijzingsbrief.
 • Aanmeldformulier

  U kunt zich aanmelden door onderstaand aanvraagformulier in te vullen. Wij sturen u dan een informatiepakket toe naar het door u opgegeven e-mailadres.

   >Aanvraagformulier certificering Klantmanagers discipline re-integratie

 • Contact

  Contactpersonen
  Boudewijn Verstegen
  Bas Reijken

  Secretariaat Hobéon SKO
  T.
  (070) 30 66 800

  Adres
  Lange Voorhout 14
  2514ED Den Haag


Register Klantmanagers

Laatste mutatie datum: 23 mei 2018

Enter a (part of the) name
laden...