Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen

Laatste update: 10-01-2018

Hieronder vindt u informatie over het schema Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via (070) 30 66 850 of infosko@hobeon.nl.


 • Introductie

  GAGS staat voor Gezondheidkundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Deze functie valt binnen de GGD.

  De GAGS heeft specialistische kennis over de gezondheidsrisico´s van gevaarlijke stoffen en over de beoordeling daarvan in concrete acute situaties. Hij/zij wordt als deskundige geconsulteerd bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, waarbij (potentieel of feitelijk) sprake is van blootstelling van mensen. Bij grootschalige incidenten kan de GAGS fysiek beschikbaar moeten zijn voor de operationele staven. De GAGS versterkt zo nodig het Regionaal Operationeel Team, maar kan ook worden gevraagd om naar het Actiecentrum, of het Coördinatieteam Plaats Incident te gaan. De GAGS heeft géén leidinggevende taken, maar een zware inhoudelijke adviesfunctie. Hij/zij adviseert de hoogst leidinggevende van de GGD en werkt vooral samen met de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer en de sectie communicatie.

 • Registratie eisen

  Om voor registratie in aanmerking te komen moet u ofwel de GAGS-opleiding (b.v. bij de NSPOH) hebben afgerond, of op andere wijze kunnen aantonen dat u voldoet aan het vastgestelde curriculum.
  In alle gevallen dient u ten minste de afgelopen drie jaar aantoonbaar als GAGS werkzaam te zijn geweest. Voor een gedetailleerde omschrijving van de eisen: zie de Regeling GAGS.

  LET OP: Registratie volgens de Inpassingsregeling is niet meer mogelijk.

 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor registratie d.m.v. het aanvraagformulier. Klik hier om het aanvraagformulier voor registratie en documentatie te downloaden. Voor het openen van het formulier is Microsoft Word vereist. Het formulier moet achtereenvolgens uitgeprint, ingevuld, ondertekend en voldoende gefrankeerd opgestuurd worden naar Hobéon SKO, maar verzenden via scannen en e-mailen van het ondertekende formulier mag ook.

 • Downloads

  Regelingen

  Bovenstaande documenten zijn in te zien en te downloaden. Klik op de link om deze in een nieuw venster te openen of klik met uw rechter muisknop en kies 'doel opslaan als' om de documenten als PDF document op te slaan. 

 • Opleidingsinstellingen

  NSPOH | Netherlands School of Public & Occupational Health
  Tafelbergweg 51 (5e etage)
  1105 BD Amsterdam telefoon
  t. (020) 409 70 00
  i. www.nspoh.nl

  Opleiders/adviseurs
  Rinske Keuken, (020) 409 70 36
  Cecile de Ruiter, (020) 409 70 49

 • Bij- en nascholing

  Hieronder vindt u de mogelijkheden voor het verdienen van punten voor geaccrediteerde na- en bijscholing.

  • Op dit moment zijn er geen na- en bijscholingsactviteiten bekend.
 • Tarieven

  Het tarief dat Hobéon SKO in rekening brengt is gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum van de betreffende aanvraag.

  Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. Als in dat geval binnen een termijn van 12 maanden voor de betrokken kandidaat (of voor een andere kandidaat van hetzelfde bedrijf) wederom een aanmelding voor hetzelfde product (examen etc.) wordt ingediend, zullen niet opnieuw kosten in rekening worden gebracht.

  GAGS-Tarieven per 1 januari 2018

  Initiële registratie (5 jaar)   | € 644,-
  Herregistratie (5 jaar)         | € 644,-

  Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

  Registratieonderzoek, verstrekken van een certificaat van registratie, vermelding registratie in het register.

 • Actueel

  Eisen herregistratie vastesteld 
  De eisen waaraan de GAGS moet voldoen voor heregistratie na 5 jaar zijn vastgesteld in de vergadering van de Reg.Cie. GAGS op 26 januari 2011. Kijk op de downloadpagina, bij bijlage 3.

 • Links

  Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde
  i. www.nvmm-mmk.nl

  BrandweerKennisNet
  i. www.brandweerkennisnet.nl

  Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
  i. www.nvbr.nl

  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  i. www.rivm.nl

  GHOR Nederland
  i. www.ghor.nl/kr_rgf 

 • Certificatiecoördinator

  Certificatiecoördinator GAGS
  ir. J.G.J. de Gooijer
  t: (070) 30 66 850 
  e: j.degooijer@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO
  t: (070) 30 66 850
  e: infosko@hobeon.nl

  Adres
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Wilt u correcties of wijzigingen doorgeven van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? Doet u  dat dan bij voorkeur via infosko@hobeon.nl.Register Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen

Laatste mutatie datum: 23 mei 2018

Enter a (part of the) name
laden...