Gasdeskundigen-Tankschepen

Laatste update 01-03-2018

Hieronder vindt u informatie over het schema Gasdeskundigen-Tankschepen. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon via (070) 30 66 850.


 • Introductie

  Het arbeidsomstandighedenbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschrijft in artikel 3.5h de veiligheid aan, op of in tankschepen en de betrokkenheid van een gasdeskundige.

  Verder stelt het arbeidsomstandighedenbesluit dat deze gasdeskundige beschikt over een certificaat van vakbekwaamheid. Voor het afgeven van deze certificaten van vakbekwaamheid heeft Hobéon SKO een aanwijzing gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een certificaat van vakbekwaamheid wordt door Hobéon SKO afgegeven indien de aanvrager voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de Regeling SGT. Deskundigen (certificaathouders) zijn terug te vinden in onderstaand register.

 • Certificatie eisen

   Voor certificatie worden eisen gesteld aan:

  • vooropleiding (diploma MBO technisch of chemisch + diploma MVK)
  • beroepsopleiding (diploma gasdeskundige-tankschepen niet ouder dan 12 maanden)
  • werkervaring

  De regeling SGT met daarin de gedetailleerde informatie is beschikbaar onder downloads.

 • Aanmeldprocedure

  U kunt informatie aanvragen over persoonscertificatie door middel van een brief of via e-mail. Vermeld uw naam, adres, postcode plaatsnaam en e-mailadres en geef aan dat u informatie wenst te ontvangen over certificatie als Gadsdeskundige- Tankschepen.

  Secretariaat Hobéon SKO:
  t. (070) 306 68 50
  f. (070) 306 68 70
  e. j.boere@hobeon.nl

  Postadres
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  U ontvangt van ons aanvraagformulier. In de begeleidende brief wordt uitleg gegeven over hoe de formulieren ingevuld moeten worden en welke aanvullende informatie wij van u willen ontvangen.

 • Downloads

   Regelingen

   Formulieren

  Formulieren die een handtekening behoeven moeten afgedrukt worden en na het waarmerken per post of per e-mail naar Hobéon SKO worden verstuurd. 
  Het formulier werkgeversverklaring is ook te gebruiken voor de aanvraag verlenging en hercertificering.

 • Opleidingsinstellingen

  Nofa & Marsac International BV/DSP-Systems
  i.  www.nofagroup.nl | Datum van eerste toelating is 23-12-2009

  VANDERPERS MARITIME BV
  i.  www.consultingmarinechemist.nl | Datum van eerste toelating is 14-03-2016

 • Tarieven

  De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

  Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. 

  Tarieven per 1 juli 2018
   
  Initieel certificatie onderzoek inclusief schriftelijke theorie-examen           € 2.453,-
  Herexamen schriftelijk theorie €    736,-
  Verlenging € 1.439,-
  Hercertificatie onderzoek inclusief schriftelijk theorie-examen         € 2.101,-
  Hercertificatie onderzoek inclusief mondeling examen € 2.290,-
  Herexamen mondeling € 925,-

  Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

 • Examens

  Onderstaande examendata zijn onder voorbehoud. Een examen kan op de aangegeven datum plaatsvinden indien er voldoende kandidaten zijn. Nieuwe examendata worden zodra bekend aan de onderstaande toegevoegd. 

  • 6 maart 2018 (schriftelijk)
  • 13 april 2018 (mondeling)
  • 20 september 2018 (mondeling en schriftelijk)
 • Actueel

  De volgende vergadering van de certificatiecommissie SGT is gepland op:

  4 oktober 2018
  Aanvragen die twee weken voor de vergaderdatum bij Hobéon SKO binnen zijn, kunnen op de vergadering in behandeling worden genomen.

   

 • Links

  Diversen
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  i. www.szw.nl

 • Certificatiecoördinator

  Certificatiecoördinator SGT
  Dhr. P. (Paul) van Embden
  T: 070-306 68 50
  E: p.vanembden@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO
  T: 070-306 68 50
  E: j.boere@hobeon.nl

  Adres 
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW-gegevens s.v.p.doorgeven via e-mail; j.boere@hobeon.nl.Register Gasdeskundigen-Tankschepen

Laatste mutatie datum: 23 mei 2018

Enter a (part of the) name
laden...