Chauffeur Ophaal Service Recycling

Laatste update: 10-01-2018

Hieronder vindt u informatie over het schema Chauffeur Ophaal Service Recycling (COSR). Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met de kandidatenadministratie van Hobéon SKO via (070) 30 66 850 of infosko@hobeon.nl.


 • Introductie

  In Europees verband zijn er afspraken gemaakt over het inzamelen van gebruikte mobiele energiedragers (MED). Dat zijn bij voorbeeld (lege) batterijen, accu’s (denk aan fiets accu’s), accu’s voor noodstroomvoorzieningen. Iedereen die batterijen verkoopt is verplicht lege batterijen terug te nemen. Stibat (Stichting batterijen) zorgt er voor dat in heel Nederland dozen en tonnen met lege batterijen en accu’s worden opgehaald bij allerlei winkels, supermarkten, scholen en bedrijven. Ook andere kleine reclybare producten (KRP) zoals spaarlampen, TL-buizen, cartridges, GSM, smartphones vallen nu onder Europese wetgeving. Op termijn zouden hier ook andere (kleine) recyclebare producten bij kunnen komen.

 • Certificatie eisen

  Voor de initiële certificering zijn de volgende eisen vastgesteld:

  • dienstbetrekking binnen het werkgebied;
  • afleggen van een theorietoets en/of een rijtest

  Voor de hercertificering komt daar nog bij dat moet worden aangetoond dat de kandidaat werkt aan het onderhouden van zijn competenties.

 • Aanmeldprocedure

  U kunt informatie aanvragen over persoonscertificatie door middel van een brief, fax of via e-mail. Vermeld uw naam, adres, postcode en plaatsnaam en geef aan over welk certificatieschema u informatie wenst te ontvangen.

  Secretariaat Hobéon SKO
  t. (070) 30 66 850
  f. (070) 30 66 870
  e. infosko@hobeon.nl

  Adres 
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

 • Downloads

  Voor de Chauffeur Ophaal Service Recycling is een Beroeps Competentie Document opgesteld (BCD COSMERE) in overleg met deskundigen uit het werkveld. Een verkorte versie daarvan is via de onderstaande link te downloaden

 • Tarieven

  De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum van de betreffende aanvraag. Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

  Tarieven COSR per 1 januari 2018  
  Initiele certificering    € 761,00
  Hercertificering    € 526,00

  Bovenstaande tarieven zijn excl. BTW.

 • Actueel

  Lege batterijen
  In Europees verband zijn er afspraken gemaakr over het inzamelen van (lege) batterijen. Iedereen die batterijen verkoopt is verplicht lege batterijen terug te nemen. Stibat (Stichting batterijen) zorgt er voor dat in heel Nederland dozen en tonnen met lege batterijen worden opgehaald bij allerlei winkels, supermarkten, scholen en bedrijven. De chauffeurs die hiervoor zorgen worden gecertificeerd.  

  Rijtest als onderdeel van de certificering
  Op 7 juli 2011 hebben alle chauffeurs en invallers van HTH Transport uit Ermelo, voor zover betrokken bij en werkzaam binnen het werkgebied een rijtest afgelegd als onderdeel van hun certificering.  

 • Contact

  Certificatiecoördinator COSR
  ir. J.G.J. (Jos) de Gooijer
  T: (070) 30 66 850
  E: j.dgooijer@hobeon.nl

  Secretariaat Hobéon SKO 
  T: (070) 30 66 850
  E: infosko@hobeon.nl

  Adres
  Hobéon SKO
  Lange Voorhout 14
  2514 ED Den Haag

  Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via infosko@hobeon.nl.Register Chauffeur Ophaal Service Recycling

Laatste mutatie datum: 24 april 2018

Enter a (part of the) name
laden...