Certificering examenleveranciers en validering examens mbo

Vanaf 1 augustus 2018 zal het mbo gebruik gaan maken van valide exameninstrumenten. Om te komen tot valide exameninstrumenten zijn er drie routes ontwikkeld. In route 1 en route 3 toetst een externe certificerende instantie of de exameninstrumenten voldoen aan de normen. De kwartiermaker Validering Examens MBO heeft Hobéon geselecteerd als certificerende autoriteit.

Als certificerende autoriteit toetst Hobéon of:

  1. een examenleverancier, examenstichting, mbo school of samenwerkingsverband van mbo scholen voldoet aan de eisen van de norm en daarmee beoordelen wij of de organisatie gecertificeerd wordt (route 1);
  2. een exameninstrument voldoet aan de producteisen van de norm en daarmee beoordelen wij of het exameninstrument wordt gevalideerd.

Certificering door Hobéon

Wij toetsen en beoordelen de exameninstanties en exameninstrumenten op basis van de door de Kwartiermaker Validering Examens MBO vastgestelde norm en werkwijze. Certificering vindt plaats aan hand van de proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm valide exameninstrumenten.

De opzet van ons certificeringstraject is altijd maatwerk. In overleg met u worden afspraken gemaakt over de meest toepasselijke werkwijze. Op basis van uw situatie zoeken wij samen naar een passende en efficiënte werkwijze voor de uitvoering van de certificering. De certificering omvat een documentanalyse, controle op de steekproef van de exameninstrumenten, het locatiebezoek en het geheel leggen wij vast in een inzichtelijke rapportage. Wij voeren onze certificeringstrajecten ontwikkelingsgericht uit.

Aanmelden

Hieronder kunt u zich alvast aanmelden voor certificering. 

Velden met een * zijn verplicht


Vanaf 1 augustus 2018 dienen scholen alleen maar valide exameninstrumenten in te zetten voor de examinering van herziene kwalificaties. Geef hieronder aan in welke maand u als examenleverancier gecertificeerd wilt worden of in welke maand u uw exameninstrumenten voor het MBO wilt laten valideren.

In de maand: *Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marvin Leerdam en Wienke Blomen