Cultuureducatie en Amateurkunst

Laatste update: 03-05-2018


Hobéon toetst en certificeert instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst. Dit doen wij voor instellingen aangesloten bij Cultuurconnectie, maar ook niet-leden die geïnteresseerd zijn in het doorlopen van het certificeringstraject kunnen zich aanmelden voor het keurmerk CK, Cultuurkeur.

Kwaliteitsmanagement staat ook in deze branche volop in de belangstelling. Het certificeringstraject stelt organisaties in staat zich beter te profileren in de markt ten opzichte van bestaande of toekomstige klanten, stakeholders en naar subsidiegevers. Het keurmerk kan ook gebruikt worden als PR-instrument, ter profilering en last but not least als impuls voor continue verbetering van kwaliteit. Leden van Cultuurconnectie dienen gecertificeerd te zijn en dus in het bezit te zijn van het keurmerk CK.


 • Aanmelden

  Aanmelden voor certificatie doet u via de banner aan de rechterzijde van deze pagina. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met mevrouw G.C. Versluis (coördinator), r.versluis@hobeon.nl of met mevrouw
  M. Karsdorp m.karsdorp@hobeon.nl. 

  Voorwaarden
  Een goed zelfstandig leesbare zelfevaluatie en de benodigde onderliggende bewijsstukken. De zelfevaluatie kunt u in samenspraak met collegiaal adviseurs van collega instellingen uit de branche opstellen.

 • Het certificeringsproces

  Het kenmerk van de aanpak is een praktische en duidelijke benadering: geen moeilijke en dikke boekwerken, maar to the point-procedures die organisaties in de praktijk aanspreken, helpen en die soepel hanteerbaar zijn. Er is daarom gekozen voor een aanpak die overbodige inspanningen vermijdt.

  De aanpak kenmerkt zich door ontwikkelingsgerichtheid. Bij de beoordeling van een instelling wordt het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst geplaatst in de context van de betreffende organisatie, met de specifieke mogelijkheden en bedreigingen. De beoordeling wordt uitgevoerd door een professionele auditor met voldoende affiniteit voor de sector, die wil bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit in de sector. De opstelling van de auditor is die van ‘critical friend’: beoordelen op kwaliteit en daarenboven meedenken met de instelling en aandachtpunten voor verdere ontwikkeling meegeven. De audit wordt afgesloten met een terugkoppeling waarbij de auditor zijn visie zal geven op de bevindingen van de dag en meedenkt met de ontwikkelingsmogelijkheden. Deze punten zijn terug te vinden in het rapport dat de instelling enkele weken na de audit ontvangt.

  Proces

  1. De kandidaat-organisatie stelt eventueel in samenspraak met een peeradviseur vast of het zinvol is zich aan te melden voor certificering dan wel dat de organisatie nog een aantal zaken op orde moet brengen om aan de eisen uit het kader te voldoen. Indien zinvol, dan vult de instelling de zelfevaluatie in. Om gecertificeerd te kunnen worden dient de organisatie sowieso te voldoen aan de basis-eisen instaptoets (tevens de lidmaatschaps- voorwaarden die Cultuurconnectie aan haar leden stelt).
  2. Indien de organisatie het certificeringsproces wil starten, meldt zij zich aan bij de coördinator van Hobéon te Den Haag. De coördinator stelt een offerte op. Na ontvangst van de getekende offerte plant de coördinator in overleg met de organisatie de datum voor de initiële toetst (digitaal inschrijven kan ook via het inschrijfformulier, zie banner aan de rechterzijde van deze pagina). Tevens wordt in overleg de auditor vastgesteld. De instelling zorgt, in overleg met Hobéon voor invulling van het programma.
  3. Deze initiële toets bestaat uit de beoordeling van de zelfevaluatie en een praktijkbezoek door de auditor. Tenminste zes weken voorafgaande aan de audit dient de auditor de beschikking te hebben over de zelfevaluatie en de onderliggende bewijsstukken / documentatie. De audit duurt een halve tot anderhalve dag (afhankelijk van de grootte van de instelling).
  4. De auditor voert een toets uit op basis van de criteria gesteld in het Kwaliteitskader afgezet tegen de zelfevaluatie en de onderliggende documenten. Daarnaast voert hij/zij gesprekken met management / docenten / kwaliteitszorg en klanten.
  5. Uiterlijk zes weken na de audit ontvangt de instelling het conceptrapport voor wederhoor op feitelijke onjuistheden. Uiterlijk vier weken later ontvangt de instelling het definitieve rapport en indien positief beoordeeld tevens het bijbehorende keurmerk. De instelling wordt bijgeschreven in het register dat openbaar toegankelijk is via de website van Hobéon en van Cultuurconnectie.
  6. Na twee jaar vindt een tussentijdse (digitale) controle kwaliteitszorg plaats. De instelling dient daartoe Hobéon  een update te geven van verbeteracties en doorgevoerde maatregelen.  

  Schematische weergave

   schema kunsteducatiedocx 4

     

 • Beslisregels

  In het Kwaliteitskader Cultuureducatie & Amateurkunst (november 2014) is sprake van 17 normeisen verdeeld in  thema’s:
  T1 Visie en beleid (2 normeisen)
  T2 Primaire proces (4 normeisen)
  T3 Processen en organisatie (9 normeisen)
  T4 Resultaten (2 normeisen)

  Volgens de beslisregels geformuleerd door Cultuurconnectie wordt een normeis door de auditor beoordeeld met 
  C = conform (mogelijk met (een) aanbeveling(en), die niet verplichtend is (zijn))
  V = verbeterpunt met  verplichte aanbeveling(en).

  Maximum aantal verbeterpunten:

  • T1: 1 van 2
  • T2: 2 van 4
  • T3: 3 van 9
  • T4: 1 van 2

  Bij normeis 1 van thema T1 Visie en beleid dient de instelling altijd een ‘conform’ te behalen. Wanneer de instelling haar integrale beleidsvisie nog niet heeft vastgelegd of onvoldoende heeft uitgewerkt, zal de instelling hieraan eerst moeten werken. De instelling kan dan nog niet gecertificeerd worden.

 • Kosten

  Kosten voor audit, inclusief voorbereiding en nawerk.

                                  instelling       klein         middelgroot    groot
         < 25 fte          25-50 fte              50-75 fte 

  Certificeringscyclus van 4 jaar.

       € 1.565,-         € 2.575,-    € 4.090,-

  Prijspeil 2018
  Bedragen zijn exclusief btw, inclusief gevelschildje.

 • Het keurmerk CK

  Het verkregen keurmerk CK, is in beginsel vier jaar geldig. De directie van Hobéon verleent het keurmerk op basis van het rapport van de auditor. Na twee jaar vindt een tussentijdse (digitale) controle kwaliteitszorg plaats.

  In de certificeringsovereenkomst leggen Hobéon en de instelling de Condities voor certificering vast. (rechten en plichten certificaathouder)

 • Het kwaliteitskader
 • Overzicht instellingen met keurmerk

  Overzicht instellingen met cultuurkeur (pdf) update 03-05-2018

  KunstKeur is sinds april 2013 niet meer betrokken bij de uit voering van het certificeringstrajecten. De door KunstKeur destijds afgegeven certificaten blijven echter gewoon geldig voor de reguliere duur van de certificering (vier jaar) en staan in het overzicht/register opgenomen.

 • College van Deskundigen

  College van Deskundigen. Dit orgaan is samengesteld uit gezaghebbende personen uit de branche van de Kunsteducatie en Amateurkunst, kunstvakopleidingen en branche- en werkgeversorganisaties. Het college wordt ingeschakeld bij specifieke vragen over interpretatie van het kader en/of de toepassing daarvan. Tevens wordt het college betrokken bij eventuele aanpassingen van het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst.

  De leden zijn:

  • Maaike Dekkers - directeur bibliotheek Hoorn
  • Eppie Fokkema - wethouder in Barneveld (portefeuille o.a. Onderwijs, Sport, & Cultuur)
  • Bridget Kievit - lid College van Bestuur Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
  • Elly Loman - directeur Vathorstcollege Amersfoort
  • W.L.M. Blomen - directeur Hobéon