Erkenning Restauratie Voegbedrijven | BRL4000 / URL4006

Voor het behoud van ons cultureel erfgoed is het van het grootste belang dat uitsluitend mensen met verstand van zaken daaraan werken. Een goede restauratievoeger bezit veel specialistische kennis en vaardigheden en kan dit. Die weet veel van historische voegsamenstellingen en kan een passende historische voeg aanbrengen.

De kwaliteit van restauratievoegwerk is vastgelegd in de URL Restauratie Voegwerk (URL 4006) van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) te Gouda. Deze URL valt onder de
BRL Onderhoud en Restauratie Monumenten. Beoordelingsrichtlijn voor gespecialiseerde aannemers in de restauratie van monumenten (BRL 4000). De URL 4006 is een doorontwikkeling van de URL Erkend Restauratie Voegwerk.
Door het behalen van het certificaat voor erkend  restauratievoegwerk (de BRL 4000 in combinatie met de URL 4006) kan een bedrijf / de zelfstandig werkend restauratievoeger (OZP-er)  aantonen over de benodigde expertise te beschikken. De regeling heeft als doel duidelijke en eenduidige criteria te stellen waaraan bedrijven of personen dienen te voldoen als ze werken aan monumenten. Dit maakt het voor opdrachtgevers een stuk eenvoudiger om kwaliteit in de markt te herkennen en hierop te selecteren. 

Certificeringstraject

Om de erkenning te verkrijgen dient het voegbedrijf  / de OZP-er aan te tonen o.a. regelmatig aan monumentale objecten te werken en over vakbekwame medewerkers te beschikken, dan wel vakbekwaam te zijn.
Er zijn twee trajecten: een voor bedrijven en een voor OZP-ers in het restauratievoegwerk. Tijdens een initiële toets van één dag wordt het bedrijf getoetst op alle onderwerpen uit de BRL 4000 en de URL 4006. Dit vindt plaats op kantoor en op restauratieprojecten in uitvoering. De OZP-er doorloopt een vergelijkbaar traject.
In het auditteam ligt de focus op inhoudelijke aspecten op het gebied van restauratievoegen. Daarnaast is er expertise aanwezig op het gebied van bedrijfskundige en kwaliteitszorg aspecten.

Wanneer het auditpanel een positieve certificeringsbeslissing neemt, ontvangt het bedrijf /de OZP-er een certificaat dat drie jaar geldig is. In het 2e en 3e jaar van de certificeringscyclus vinden bij de bedrijven ‘controletoetsen’ en  onaangekondigde steekproeven plaats, waarbij de focus primair bij het restauratiewerk ligt.  Bij de zelfstandig werkende restauratievoeger vinden in jaar 2 en 3 alleen steekproeven plaats. Na het derde jaar begint de cyclus opnieuw. Doel van deze cyclische aanpak is dat de voegbedrijven hun kwaliteit moeten blijven aantonen, maar ook om ontwikkeling en verbetering te stimuleren. Van iedere toets worden de bevindingen en aandachtspunten vastgelegd in een rapportage. Zo heeft het bedrijf een basis om aan verbetering te werken.

Overgangsperiode

Met ingang van 1 november 2014 zijn de BRL 4000 en de URL 4006 van toepassing voor de erkenning van restauratievoegwerk.

Overgangsregeling voor reeds erkende bedrijven/voegers
Per 1 november 2015 vervallen de regelingen BRL/URL Erkend Restauratie Voegbedrijf. Vanaf 1 november 2015 dienen reeds erkende bedrijven aan de eisen van de nieuwe BRL 4000 en de URL 4006 te voldoen.
Als dan niet aan de eisen uit de nieuwe regeling is voldaan, kan Hobéon het certificaat intrekken.

Meer informatie over de achtergrond en het onstaan van de kwaliteitsregeling voor restauratievoegers leest u in onze productsheet Restauratie Voegwerk (pdf)

Meer informatie over de kwaliteitsregeling voor Historisch Metselwerk leest u in onze productsheet: Historisch Metselwerk (pdf)

Erkende Restauratie Voegbedrijven

Door op de link hieronder te klikken, opent u de lijst met bedrijven die zijn erkend op basis van de kwaliteitsregeling voor restauratievoegers (BRL/URL ERV).


Informatie

Met vragen of voor meer informatie over de BRL-URL Restauratie Voegbedrijf neemt u contact op met Miranda Maring of Hanneke Bleijs via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.

De BRL/URL ERV wordt beheerd door de Stiching Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).