Erkenning Restauratie Architecten | GEAR

In 1996 werd vanuit de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) het initiatief genomen om samen met Hobéon een erkenningsregeling te ontwikkelen specifiek gericht op restauratiearchitecten; de Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR).

Deze erkenningsregeling draait in hoofdzaak om de kwaliteit van het restauratiewerk, maar gaat verder dan dat. Er zijn ook eisen in opgenomen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering, kwaliteitszorg, scholing van personeel en de continuïteit van het bureau. Een architectenbureau dat GEAR-erkend is, heeft aangetoond te voldoen aan de GEAR-criteria. Aan zo'n bureau kan met een gerust hart de restauratie van een waardevol monumenten toevertrouwd worden.

Certificeringstraject

Om de erkenning te verkrijgen moet een architectenbureau aantonen substantiële ervaring te hebben met het werken aan monumenten en een initiële toets doorlopen van één dag waarbij het bedrijf getoetst wordt op alle onderwerpen uit de regeling, zowel op kantoor als op restauratieprojecten in uitvoering. Dit gebeurt door een auditteam  waarin expertise aanwezig is op het gebied van restauratie, monumentenzorg, bouw- en/of architectuurhistorie en bedrijfskundige en kwaliteitszorg aspecten. Bij de beoordeling wordt het eigen profiel van het bureau als uitgangspunt genomen. Van iedere toets worden de bevindingen en aandachtspunten vastgelegd in een rapportage. Zo heeft het bedrijf een basis om aan verbetering te werken.

Als het auditpanel een positieve certificeringsbeslissing neemt, ontvangt het bureau een certificaat. Daarna vinden in de certificeringscyclus twee steekproefsgewijze lichtere ‘controletoetsen’ plaats. Dan begint de cyclus opnieuw. Doel van de cyclische aanpak is dat bedrijven hun kwaliteit moeten blijven aantonen, maar ook om ontwikkeling en verbetering te stimuleren.

Downloads

Erkende restauratie architecten

Door op de link hieronder te klikken, opent u de lijst met bureaus die zijn erkend op basis van de Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Architecten Werkzaam in de Restauratie (GEAR).


Informatie

Met vragen of voor meer informatie over certificering in het kader van de GEAR, kunt u contact opnemen met Hanneke Bleijs of Miranda Maring via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.

In 2012 is de Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Architecten Werkzaam in de Restauratie in beheer genomen door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).