Erkenning Molenmakers

De regeling ‘De Erkende Molenmaker 2012’ is ontwikkeld door Hobéon en de Nederlandse Vereniging Van Molenmakers (NVVM). Bedrijven kunnen zich laten certificeren op basis van deze regeling. In de regeling staan twee aspecten centraal. Ten eerste moet het bedrijf aantonen dat de bedrijfsvoering goed verloopt. Ten tweede moeten de molenmakers aantonen dat zij kwaliteit leveren bij het (her)bouwen en herstellen van molens. Het gaat hierbij om zowel grote als kleine molenmakersbedrijven die klassieke molens bouwen en restaureren. 

Certificering

Om het certificaat te verkrijgen moet een molenmakersbedrijf een ‘initiële toets’ van een dag doorlopen waarbij het bedrijf getoetst wordt op alle onderwerpen uit de regeling. Dit geschiedt door een auditteam waarin expertise aanwezig is op het gebied van molenbouw/restauratie en bedrijfskunde/kwaliteitszorg. In de twee daarop volgende jaren vinden steekproefsgewijze lichtere ‘controletoetsen’ plaats. Daarna begint de cyclus opnieuw. Doel van de cyclische aanpak is dat bedrijven hun kwaliteit moeten blijven aantonen, maar ook om ontwikkeling en verbetering te stimuleren.

Het certificaat is onafhankelijk en kan door alle bedrijven die aan de eisen uit de regeling voldoen, worden behaald. Met het certificaat kan het bedrijf aan potentiële opdrachtgevers (architecten, hoofdaannemers etc.) aantonen dat het in staat is op verantwoorde wijze molens te restaureren.

Downloads

Certificering Molenadviesbureaus

Per 1 april 2015 is er een uitvoeringsrichtlijn van kracht voor bedrijven die advies uitbrengen over het onderhoud en de restauratie van monumentale en karakteristieke molens. Hobéon mag de certificering van deze Molen adviesbureaus op basis van de richtlijn uitvoeren.
Lees meer over deze richtlijn en de certificering op de pagina Erkenning Monumenten Adviesbureaus.

Erkende Molenmakers

Door op de link hieronder te klikken, opent u de lijst met bedrijven die zijn erkend op basis van de erkenningsregeling De Erkende Molenmaker.

De Erkende Molenmaker


Informatie

Met vragen of voor meer informatie over het certificeren van uw bedrijf neemt u contact op met Hanneke Bleijs of Miranda Maring via (070) 30 66 800 of stuur een e-mail naar info@hobeon.nl.

De regeling wordt beheerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).