Certificering van opleidingen

Beantwoorden onze diensten nog aan de vastgestelde kwaliteitsmaatstaven? En hoe kunnen we ze verder verbeteren? Met deze klantvragen voor ogen heeft Hobéon inmiddels vele honderden opleidingen beoordeeld.

We beoordelen opleidingen in diverse onderwijssectoren, kenniscentra en lectoraten in het hoger onderwijs, EVC-procedures  van een scala aan EVC-aanbieders (Erkenning van Verworven Competenties).
Onze beoordelingen zijn gericht op externe verantwoording, maar we houden de klant ook altijd ontwikkelingsmogelijkheden voor.