Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg loopt als een rode draad door de advies- en certificeringspraktijk van Hobéon. In elke opdracht die wij uitvoeren, gaan we samen met de klant op zoek naar manieren om de kwaliteit van de organisatie systematisch en doelgericht te verbeteren. 

Om continu kwaliteit te leveren, moet een organisatie vastleggen hoe deze kwaliteit tot stand komt. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt op allerlei gebied. Het beschrijven van de processen die in de organisatie gevolgd moeten worden, is van belang bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Echter, op papier kan het er allemaal geweldig uitzien, in de praktijk moet het ook werken. Door met regelmaat steekproeven uit te voeren onder het personeel, kan zicht worden gehouden op het nakomen van de afspraken en het volgen van de vastgelegde procedures.

Hobéon heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en beoordelen van kwaliteitszorgsystemen. Tot onze klanten behoren een groot aantal hogescholen, mbo-scholen en scholen voor voortgezet onderwijs, maar ook brancheverenigingen. Bovendien zijn er steeds meer organisaties die in aanmerking willen komen voor het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit; een kwaliteitskeurmerk dat niet alleen garandeert dat de werkprocessen op orde zijn, maar ook oog heeft voor de kwaliteit van het uiteindelijke product.

Andere diensten die wij op het gebied van kwaliteitszorg leveren, zijn visitaties in het hbo, kwaliteitsaudits in het voortgezet onderwijs, de ontwikkeling van erkenningsregelingen voor brancheorganisaties en de uitvoering van certificatieschema's voor persoonscertificering.