Strategieontwikkeling

Waar staat uw organisatie nu en waar wilt u ermee naartoe? Hobéon ondersteunt onderwijsinstellingen en ondernemers bij het ontwikkelen van de organisatievisie, het ontwerpen en implementatie van strategische keuzes.

Ter voorbereiding op te maken keuzes is het mogelijk om een omgevingsanalyse te maken, een reflectieve scan of een risicoanalyse uit te voeren of een instellingsportret op te laten stellen. Aan de hand van deze gegevens wordt duidelijk waar u nu staat en waar kansen en risico's aanwezig zijn.

Door op de links hieronder te klikken, kunt u lezen waar wij onderwijsinstellingen mee van dienst kunnen zijn.

  • Strategisch advies in het onderwijs

    De Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (2015-2025) en de visiebrief 'Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo' (juni 2014) zijn prikkelend, ambitieus en to the point en bevatten zeer veel strategische keuzes en opgaven voor het onderwijs. Ze vormen een mooi uitgangspunt en bieden kansen voor de komende jaren. Hoe zorgt u er als onderwijsinstelling nu echter voor dat die kansen daadwerkelijk worden benut? Hoe komen we tot een profilering die past bij onze school? En hoe kunnen wij ons onderscheiden van de scholen in onze regio? Wat betekent dit voor ons onderwijs en voor onze kenniscentra en lectoraten bij hogescholen?

    Wij adviseren u graag over de te maken keuzes voor positionering en profilering. Eventueel kunnen wij op basis van onderzoek in de regio en onderzoek onder uw eigen studenten en medewerkers, komen tot een advies over hoe uw school te profileren. Nog uitdagender vinden wij het als we ook een bijdrage kunnen en mogen leveren aan de implementatie van de strategische keuzes, zodat wij daadwerkelijk samen met u de gemaakte keuzes zichtbaar maken.

    Contact
    Wilt u meer informatie over de adviesrol die Hobéon voor u kan vervullen, neemt u dan contact op met Fred de Bruin of Marvin Leerdam via (070) 30 66 800.