Arbeidsmarkt & Ketenregie

Op de snijvlakken van sectoren en markten, waar partijen en professionals elkaar ontmoeten en nieuwe initiatieven, producten en diensten ontstaan, bevorderen wij graag de synergie en daadkracht met partners in de keten.

Verbinden kan op verschillende manieren en Hobéon vindt altijd een passende structuur en samenstelling. Samen kan gewerkt worden aan een toegevoegde waarde van de keten. Zeker met de gouden kennisdriehoek (onderzoek, onderwijs en praktijk) en de gouden innovatiedriehoek (met overheden, bedrijven en kennisinstellingen) kan “kennis-kunde-kassa” ook voor uw organisatie meer tot wasdom komen. Onze doelgerichte begeleiding van deze processen en inzet van expertise leiden tot snelle en duurzame resultaten.

Ook ondersteunt Hobéon u deskundig in de continue aansluiting op en afstemming tussen vraag (studenten- en arbeidsmarkt) en aanbod (onderwijs en onderzoek). We geven op basis van onderzoek de kwalitatieve kaders voor de bewerking van uw markten en valideren kwantitatief (zoals voor formele toetsen in het hoger onderwijs) de te verwachten instroom voor opleidingen en de arbeidsmarktbehoefte voor afgestudeerden.

Een greep uit onze diensten

Hieronder vindt u een aantal van onze diensten die wij aanbieden op het gebied van Arbeidsmarkt & Ketenregie. Heeft u een specifiek vraagstuk waarop één onderstaande diensten niet direct het antwoord biedt? Wij horen graag van u wat uw probleemstelling is en hoe wij die gezamenlijk kunnen beantwoorden. Wij leveren graag op uw specifieke behoefte aangepast maatwerk.