Vooraankondiging: Hobéon Special over toekomstgericht opleiden

2 jaar geleden

De vraag waar we voor moeten opleiden, lijkt actueler dan ooit. Alle vormen van onderwijs en scholing - en zo mogelijk nog meer het beroepsonderwijs en hoger onderwijs – worstelen met de vraag hoe ze hun leerlingen, studenten en cursisten het beste kunnen voorbereiden op een snel veranderende arbeidsmarkt met dito veranderende beroepen. Daarbij krijgt ook leven-lang-leren steeds meer aandacht. En hoe ga je om met een toenemende diversiteit aan vragen naar opleiding en scholing?

We hebben het veel over flexibilisering, personalisering en vraagfinanciering van het onderwijs. Ook de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 staat in het teken van flexibilisering, door alle sectoren heen. Het zijn de huidige 'buzz words' in het debat, maar ook hier lopen de meningen en opvattingen over wat de komende jaren gewenst en haalbaar is nog erg uiteen.
De ene opleider gelooft in een modulair blokkendoosmodel, de ander in internet, de derde heeft weer een andere oplossing. De een roept dat we nog lang niet klaar zijn voor de toekomstige vragen, de ander vindt dat er niets nieuws onder de zon is. Wat zijn nu de opties voor opleiders en bestuurders? Welke keuzes maken zij? En wat betekenen deze voor de leerling, student of cursist en wat voor de docent? Wat vraagt dit van de inzet van opleiders, werkveld en overheid?

Worden er nieuwe wegen bewandeld, of zijn het gebaande paden? In de special leest u de ervaringen en zienswijzen van opinion leaders.

Aan deze special verlenen hun medewerking o.a.:

 • ing. Q. (Gerard) Adema, directeur-bestuurder Stg. Centre of Expertise Water Technology Hogeschool VHL en
  ir. P.H.A. (Nelleke) van Dorenmalen Wetsus Academy;
 • M. (Mike) Broekhuizen,  Bedrijfstakschool Anton Tijdink en K.(Kees) Nieuwenhuijse, ROC Graafschap College;
 • W. (Bert) Beun, voorzitter CvB ROC Deltion;
 • E. (Esther) Crabbendam, voorzitter FNV Jong;
 • drs. M.I. (Mariëtte) Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad;
 • C.W. (Kees) Heek, VMBO De Meerwaarde en Koninklijke BDU, H. (Henk) van Esch;
 • drs. M. (Marjolein) ten Hoonte, Randstad Groep Nederland bv, directie Arbeidsmarkt;
 • prof. mr. H.(Huib) de Jong, Lucie te Lintelo en Antoinette van Berkel Centre of Expertise Hogeschool van Amsterdam
 • Kete Kervezee, voorzitter commissie Zorgberoepen en Opleidingen en Klaus Boonstra, voorzitter college Zorg opleidingen (CZO)
 • drs. P.M.M. Rullmann, voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs;
 • M. (Mariette) Siemons, secretaris Stichting Khan Academy Nederland;
 • M. (Miranda) Valkenburg, voorzitter stichting HBO-I;
 • drs. M. (Monique) Vogelzang, inspecteur-generaal Onderwijs;
 • dr. D.C. (Diederik) Zijderveld MPA, lid CvB Avans Hogeschool.

Wilt u de Hobéon Special die in januari verschijnt ontvangen? Dat kan. Vul uw (adres)gegevens in en wij sturen de Hobéon Special kosteloos naar u toe.

Hobéon Special is een magazine waarin we actuele onderwerpen en (de gevolgen van) toekomstige ontwikkelingen in ons en uw werkterrein belichten.

Bekijk alle nieuwsberichten