Visuele partijkeuring leien niet langer verplicht voor Rijksmonumenten

3 jaar geleden

Echter, in het kader van Europese regelgeving zijn partijen als de RCE verplicht in hun voorschriften uit te gaan van en/of aan te sluiten op de informatie zoals fabrikanten/importeurs die via hun prestatieverklaring moeten toeleveren. De RCE mag, bijvoorbeeld bij subsidieverstrekking, geen extra eisen meer stellen aan bouwproducten die al een CE keuring hebben. Daarmee is de noodzaak voor het systeem vervallen en hoeven leien voor Rijksmonumenten niet meer per se via het Hobéon systeem gekeurd te worden. Omdat de vraag er in de markt nu nog wel is, kan voorlopig wanneer gewenst nog via het Hobéon-systeem visueel gekeurd worden, bijvoorbeeld als een architect dat voorschrijft. Een meer gedetailleerde inhoudelijke uitleg verschijnt een dezer dagen op de website van de RCE, bij ‘nieuws’.

Concluderend is te zeggen dat Techniekbrochure 13 van de RCE vervalt en dat er daarvoor in de plaats volledig gekeurd wordt volgens de systematiek zoals omschreven in deel 2 van NEN-EN 12326 en de lei wordt ingedeeld in klassen volgens NEN-EN 12326 deel 1. De nieuwe eisen zijn ook verwerkt in de nieuwe uitvoeringsrichtlijn voor Historisch Leidak (URL 4010 Historisch Leidak) van de stichting ERM. Deze kan worden gedownload via  de website van de stichting ERM.

Momenteel wordt onderzocht  of persoonscertificering van lei-deskundigen een zinvolle mogelijkheid is in het proces van borging van de kwaliteit van leien. Gecertificeerde ‘lei-deskundigen’ kunnen dan direct zelf ingehuurd worden voor een partijcontrole. Mogelijk kunnen dan ook restauratie-architecten, monumentenadviseurs of ervaren leidekkers zich laten certificeren als deskundige.

Via www.hobeon.nl en de nieuwsbrief melden wij het u zodra er meer bekend is.

Bekijk alle nieuwsberichten