Van Reeuwijk bouwmeester eerste erkende Molenadviesbureau

2 jaar geleden

Een molenadviseur maakt restauratie- en onderhoudsplannen, vraagt subsidies en vergunningen aan, maakt bestekken of werkomschrijvingen  en tekeningen en kan voor een opdrachtgever het werk begeleiden.  Een Monumenten adviesbureau doet hetzelfde voor alle andere monumenten die géén molen zijn.

Van Reeuwijk bouwmeester maakt plannen en begeleidt restauraties en onderhoudsprojecten aan molens en voert tevens bouwhistorisch onderzoek uit. Vanuit het molenspecialisme werkt men ook aan waterbouwkundige werken als sluizen en gemalen. Een enkele keer wordt er aan een kerk gewerkt.

Het bedrijf doorliep een gecombineerde audit. Het bureau voldeed aan de eisen van beide vakinhoudelijke normen: de URL voor Molenadvies en aan de Module ‘Bouwtechnisch Advies Monumenten’ en ontvangt dan ook twee certificaten.

De URL voor Molenadvies, een uitvoeringsrichtlijn onder de BRL EMA (Erkend Monumenten Adviesbureau) , is op 20 maart 2015 vastgesteld door het college van deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg). De URL is de tweede vakinhoudelijke richtlijn onder de BRL EMA.

De Module ‘Bouwtechnisch Advies Monumenten’ werd al in 2013 in gebruik genomen . Op basis van deze module zijn reeds zes bureaus gecertificeerd, waaronder nu ook Van Reeuwijk bouwmeester.

Hobéon feliciteert Van Reeuwijk bouwmeester  met de erkenning het bureau als Erkend EMA bureau, Module Bouwtechnisch Advies Monumenten en URL Molenadvies.

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten