Vakspecifieke norm voor Molenadvies

3 jaar geleden

Voor bedrijven die advies uitbrengen over het onderhoud en de restauratie van monumentale en karakteristieke molens is door de Stichting ERM een uitvoeringsrichtlijn (URL ERM 2002 EMA) opgesteld. Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de stichting ERM heeft de richtlijn vastgesteld. Dat betekent dat er nu een norm is waarop molen adviesbureaus zich kunnen laten certificeren. De URL is per 1 april 2015 van kracht en wordt voor certificering altijd gebruikt in combinatie met de BRL ERM 2000 EMA. De certificering van molen adviesbureaus op basis van de richtlijn wordt uitgevoerd door Hobéon.

 

BRL EMA
Alle kwaliteitsrichtlijnen van de ERM zijn ingedeeld in een meer bedrijfskundig deel en een inhoudelijk deel, deze opzet is ook bij de EMA gekozen. Om de grote variëteit aan specialismen binnen de monumentenadviesbureaus recht te doen is ervoor gekozen om per discipline een eigen vakinhoudelijke norm te maken en die onder een algemene BRL te laten vallen.

  • In de beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL ERM 2000 EMA) staan bedrijfsvoering en kwaliteitszorg centraal. Kwaliteitszorg is gedefinieerd als alle processen die zowel de vakinhoudelijke als de bedrijfskundige kwaliteit borgen. De BRL EMA is voor alle adviesbureaus gelijk.
  • Daarnaast wordt per discipline een specifieke vakinhoudelijke norm ontwikkeld. Na de norm voor ‘technisch Monumenten Advies’ (EMA 2001) is de ‘URL’ Molenadvies (EMA 2002) de tweede vakinhoudelijke norm. Voor een erkenning op basis van de BRL EMA is vereist dat een bureau voldoet aan de eisen van ten minste één van de vakinhoudelijke normen.

Uitvoeringsrichtlijn Molenadvies (URL EMA 2002)
De uitvoeringsrichtlijn biedt een duidelijk handvat voor de eisen die gesteld worden aan de inhoud van een molenadvies en aan de totstandkoming hiervan. De URL draagt bij aan de verdere professionalisering van het werk van molen adviesbureaus, zowel bedrijfskundig als restauratie-inhoudelijk. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van kwalitatieve en hoogwaardige instandhoudingsprojecten van monumentale en karakteristieke molens. Bij het opstellen van de richtlijn waren vertegenwoordigers van molenadviseurs, molenmakers, moleneigenaren, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Hobéon en de stichting ERM betrokken om een regeling te krijgen met een breed draagvlak.

Meer informatie of een offerte opvragen?
Wilt u meer informatie over de BRL/URL Molenadvies, neemt u dan contact op met Miranda Maring of Hanneke Bleijs via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.

 

Bekijk alle nieuwsberichten