Universiteit van Aruba bezoekt Hobéon

5 jaar geleden

 

Het bezoek is een vervolg op trajecten die al in 2009 in gang zijn gezet en waarbij Hobéon in opdracht van de universiteit een aantal ‘nulmetingen’ uitvoerde. Nulmetingen op bepaalde aspecten van de kwaliteit van de universiteit c.q. bepaalde opleidingen. Dit ter voorbereiding op beoordeling van een aantal van de opleidingen van de universiteit door de NVAO.

Het onderwijsaanbod van de universiteit is momenteel deels vergelijkbaar met het Nederlandse hoger beroepsonderwijs, deels met het wettenschappelijk onderwijs, dan wel gerelateerd aan het unaire onderwijssysteem dat in de USA bestaat. Dit in tegenstellig tot het binaire stelsel (bachelor / master) waar bij het Nederlandse onderwijssysteem van wordt uitgegaan.

De Universiteit van Aruba zoekt naar een soort derde weg waarbij afhankelijk van de keuze van de student en/of de vraag van de arbeidsmarkt een programma meer professioneel kan zijn dan wel meer wetenschappelijk georiënteerd.

Wienke Blomen en Willem van Raaijen verzorgden op 15 oktober 2012 voor de delegatie een workshop over de thema’s:

  • de inrichting van het onderwijsprogramma
  • toetsen en beoordelen
  • het functioneren van de examencommissie

De delegatie bezoekt deze week onder andere ook de VSNU, de NVAO, de HBO-raad en vier hogescholen: de Hanzehogeschool Groningen, Stenden, Hogeschool Windesheim en de Hogeschool Rotterdam.

 

cimg7324

Den Haag 15 oktober 2012, bezoek van mevrouw Juliet Chieuw,
Coördinator Kwaliteitszorg en de heer Glenn Thodé, Rector
aan Hobéon, Lange Voorhout 14, Den Haag. 

 

 

 

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten