Uitreiking eerste certificaten Jobcoach opleidingen

5 jaar geleden

Nieuwe regeling jobcoaches

Vanaf 2014 eist het UWV dat jobcoaches een opleiding hebben gevolgd. Een opleiding bij een door de beroepsvereniging erkend opleidingsinstituut heeft dan een pre. Naar aanleiding van deze eis heeft de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland (BJN) Hobéon gevraagd om opleidingen voor jobcoaches te certificeren. Hobéon heeft hiertoe samen met de BJN een kwaliteitskader ontwikkeld. Hobéon toetst aan de hand van dit kader of opleidingen voldoen aan de eisen van dit kader.

Werkwijze

De beoordeling bestaat uit een documentenanalyse en een aanvullende audit. Het auditteam bestaat uit een lead auditor van Hobéon en één of twee werkvelddeskundige(n). Aanbieders die voldoen aan de kwaliteitseisen van het kwaliteitskader ontvangen het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit dat drie jaar geldig is. Daarnaast worden zij door Hobéon geregistreerd in het Opleidingen register. Combo Emonomy en Elan Training zijn de eerste twee opleidingen die voldoen aan de eisen van het kader. Beoordelingen van andere aanbieders van Jobcoach opleidingen zullen spoedig volgen.

Het auditteam karakteriseerde de opleidingen als volgt:

Combo Emonomy "Een opleiding die al jaren meedoet. Via onderzoek met de Universiteit Utrecht en het werkveld is een opleiding tot standgekomen waarin de coach uit het woord jobcoach een hoofdletter C verdient. "Ken uzelf, en u kent ook een ander" zou het motto van de opleiding kunnen zijn. Naast vakinhoud wordt er uiteraard veel aandacht aan het coachen besteed, waain de motieven die een mens drijven 'het vliegwiel' centraal staan. Het panel was onder de indruk van de gedrevenheid van studenten, docenten en alumni. Kortom het team was onder de indruk van het ontwerp en de uitvoering van de opleiding."

Elan Training "Het auditpanel was aangenaam verrast door het gebouw. Niet alleen de ligging en architectuur, maar vooral ook de sfeer. En dat kenmerkt Elan. In een veilige sfeer leren studenten zich kwetsbaar op te stellen en te expirimenteren. Daarnaast is de opleiding stevig verankerd in het beroepenveld en is de gedrevenheid van studenten en docenten en ontwerp en uitvoering van de opleidng van een hoog niveau."

uitreiking hkk aan jobcoaches liggend ii

Foto:  Wim Adriaansen van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland en Wienke Blomen van Hobéon reiken de certificaten uit aan Frans Coenen van Combo Emonomy en Frans Griffioen van Elan Training.

Bij de uitreiking waren -naast uiteraard het management van de opleidingen- tevens aanwezig een zevental trainers/opleiders van de beide opleidingen, de voorzitter en een bestuurslid van de beroepsvereniging, twee werkveldeskundigen/auditoren, vertegenwoordigers van het kennisplatform van de beroepsgroep en een vertegenwoordiger van het UWV.

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Het gehanteerde kwaliteitskader heeft als basis het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). HKK is een kwaliteitskader voor organisaties die hun kwaliteit aan de markt zichtbaar willen maken én die zich verder willen ontwikkelen. Het heeft niet alleen aandacht voor visie, doelstellingen en beleid, bedrijfsvoering en organisatie  maar zoomt ook in op het lesprogramma, de gevolgde methodiek en de manier van toetsing. Tevens wordt er gekeken naar ondersteunende processen, kwaliteitszorg en resultaten. Het kader is op maat gesneden voor de branche en daarom aangevuld met kwalificaties voor het beroepsprofiel dat de BJN stelt.hobeon keurmerk voor kwaliteit

 

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit of heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw opleidingsinstituut? Neemt u dan contact op met de heer dr. B.Verstegen, b.verstegen@hobeon.nl, (070) 30 66 800 of met Peter van Otichem, secretaris Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland, Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland Postbus 206, 8200 AE  Lelystad. secretariaat@beroepsvereniging-jobcoaches.nl

Bekijk alle nieuwsberichten