Succesvolle GEAR-herbeoordeling Rothuizen Architecten

5 jaar geleden

Tijdens de audit werden zoals gebruikelijk een aantal onderhanden zijnde projecten bezocht. Bij de watertoren van Domburg wordt door het bureau de buitenschil gerestaureerd. Op het in oorsprong zestiende-eeuwse Fort Rammekens demonstreerde het bureau zijn expertise op het gebied van fortificaties, gekoppeld aan een grote kennis van het behoud van bedreigde planten. Op de muren van het fort is de grootste populatie ‘Muurbloempjes’ in Nederland aanwezig. Het bureau is er in geslaagd om zowel het muurwerk te restaureren als het Muurbloempje te behouden.


 foto rothuizen mei 2013bfoto rothuizen mei 2013d

 Bijzonder is het nieuwe kantoor, ondergebracht in een oude graansilo.

 foto rothuizen mei 2013f

GEAR

GEAR, de Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Architecten werkzaam in de Restauratie, is een initiatief van Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en Hobéon Certificering. Inmiddels zijn 19 restauratiearchitecten gecertificeerd volgens de GEAR regelingrestauratiearchitecten.
De regeling is in 2006 ontwikkeld om de restauratiekwaliteit van het werk van deze bureaus te definiëren en daardoor toetsbaar te maken. Daarnaast worden in de regeling onder andere eisen gesteld aan de bedrijfsvoering van het bureau en aan consolidatie en vermeerdering van vakkennis. 

De cyclus

De cyclus bestaat uit een initiële toets, gevolgd door twee controle toetsten en in het vierde jaar start de cyclus weer opnieuw met een ‘zware toets’: de herhalingstoets. Deze is wat betreft opzet en zwaarte gelijk aan de initiële toets.
Formeel start de cyclus weer na vier jaar. Als bij de eerste controletoets blijkt dat alles ok is wordt het een cyclus van zes jaar.

De GEAR waarborgt dat aangesloten bureaus aan specifieke eisen voldoen die een verantwoorde omgang met ons gebouwde erfgoed vraagt. 

Vragen of meer informatie?

Met vragen of voor meer informatie over certificering in het kader van de GEAR, kunt u contact opnemen met Hanneke Bleijs, h.bleijs@hobeon.nl of met Miranda Maring, m.maring@hobeon.nl of via (070) 30 66 800.

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten